Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kot so sporočili iz civilne iniciative, ki si prizadeva, da bi Plečnikov stadion ohranili v izvirni obliki, je ministrstvo presodilo, da projekt ni skladen s kulturnovarstvenim soglasjem in da investitor ne more izkazati pravice gradnje. Odločba sicer še ni pravnomočna, saj lahko nasprotna stran v 30 dneh sproži upravni spor.

Odločitev ministrstva, da zavrne izdajo gradbenega dovoljenja, v civilni pobudi pozdravljajo. Zdi se jim tudi pričakovana glede na to, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije lani avgusta projektu izdal dopolnilno negativno mnenje, letos januarja pa je višje sodišče pritrdilo prvostopenjski odločitvi, da parcela z vrtovi, na kateri je investitor načrtoval gradnjo treh poslovnih stavb in podzemnih garaž, pripada stanovalcem v Fondovih blokih.

Ministrstvo potrdilo izdajo odločbe

Na ministrstvu za naravne vire in prostor so navedli, da so zahtevo investitorja BŠP za izdajo gradbenega dovoljenja za istoimenski objekt zavrnili zaradi neizkazovanja pravice do gradnje na dveh zemljiščih in neskladnosti nameravane gradnje s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. V službi za odnose z javnostmi na Mestni občini Ljubljana pa so napovedali, da bo župan Zoran Janković zadevo predvidoma komentiral na redni novinarski konferenci v torek.

V civilni iniciativi pričakujejo, da bo zavrnitev gradbenega dovoljenja "dodatno spodbudila državo, da bo aktivno posegla v reševanje Plečnikovega stadiona" na način, da bo "našla rešitev za prenos lastništva spomenika bodisi z odkupom bodisi zamenjavo za drugo nepremičnino ter tako omogočila, da bosta obnova in revitalizacija stadiona v izvirni obliki in v skladu s predpisi čim prej stekli".

Stadion je bil zgrajen leta 1935 za športne in gimnastične namene in v uporabi do leta 2007, odtlej pa traja zgodba njegove prenove oziroma projekta BŠP. Takrat je družba poslovneža Joca Pečečnika v partnerstvu z MOL-om in Olimpijskim komitejem Slovenije pripravila skupni projekt prenove, a se je zapletalo pri pridobivanju tako kulturnovarstvenega soglasja kot gradbenega dovoljenja. Leta 2020 je mreža organizacij za zaščito kulturne dediščine Europa Nostra stadion uvrstila na seznam sedmih najbolj ogroženih primerov evropske kulturne dediščine.