Foto: BoBo
Foto: BoBo

Nazivoma so sicer nasprotovali opozicijski mestni svetniki in poudarili, da gre z imenovanjem dveh aktualnih mestnih svetnikov Liste Zorana Jankovića za nedopustno politizacijo najvišjega mestnega naziva. Svetnik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc je dejal, da predlaganje dveh članov največje liste v mestnem svetu ni dostojno. "Če v Listi Zorana Jankovića res želite nagraditi svoje zveste, zaslužne mestne svetnice in svetnike, naredite zlato plaketo Liste Zorana Jankoviča in jo podelite svojim zvestim članom, ne pa uporabljati in politizirati tega najvišjega častnega priznanja v mestu," je dodal.

Mojca Sojar (NSi) je bila kot članica komisije presenečena nad manjšim številom prispelih predlogov za prejemnike občinskih nagrad, mestna opozicija, denimo, ni predlagala nikogar. "Menim, da bi moral biti častni meščan nekdo, ki ni neposredno vpet v delovanje mestnega sveta, javnih podjetij pod okriljem MOL-a ali mestne uprave kot take," je povedala. Nesprejemljiv se ji zdi tudi predlog za častno meščanko, saj Julijana Žibert kot predsednica Mestne zveze borcev NOB-ja po njenih besedah ne more biti častna meščanka.

Tudi Anton Grošelj (SDS) je v razpravi nasprotoval imenovanjema in dejal, da samo dobro delo v državnih podjetjih ne more biti nekaj izjemnega. "Tam so te dolžni nagraditi, če si dober, mesto pa nagrajuje in počasti posebne dosežke, ki naj ne bi bili večinsko zgolj rezultat nekega dobrega dela v službah," je komentiral obrazložitev.

Proti so glasovali tudi v Levici. "Zdi se nam izrazito nehigienično in neprimerno, da se nazivi častnih meščanov oziroma meščank podeljuje aktualnim mestnim svetnikom in svetnicam. Če so tako zaslužni za svoje delovanje v mestnem svetu, se lahko tudi počaka, da nekoč morda ne bodo več v mestnem svetu, pa se jim podelijo takrat," je povedala svetnica Urška Honzak.

Jasminka Dedić (Vesna) pa je delila prvo misel ob seznanitvi s kandidatoma, da je "napuh svetnikov in svetnic iz vladajoče mestne koalicije resnično brezmejen".

So pa tokrat razpravljali tudi svetniki Liste Zorana Jankovića. Daniel Avdagič je naštel dosežke obeh častnih meščanov, Jelka Žekar pa je dejala, da je pri glasovanju o nagradah nikoli ni zanimalo, kdo je predlagatelj, iz katere politične opcije prihaja in h kateri politični opciji je nagnjen kandidat. "Ocenjevala sem človeka s stališča, ali je v svoji dosedanji praksi s svojim delom koristil Ljubljani. Niti pomislim pa ne na to, da bi kandidatu javno očitala njihovo politično usmeritev," je povedala.

Zoran Janković. Foto: BoBo/Borut Živulović
Zoran Janković. Foto: BoBo/Borut Živulović

Janković: Mnogo sta naredila

Župan Zoran Janković pa je Dediću odgovoril, da ne gre za napuh. "To je izraz globokega spoštovanja kolegici in kolegu, ki sta v svojem življenju mnogo naredila," je dejal. Dodal je, da nihče od razpravljavcev Žibertovi in Koželju ni očital njunega dela, ampak le pripadnost listi.

Primc je sicer z enakimi argumenti predlagal umik te točke iz dnevnega reda, kar je podprla tudi Mojca Sojar (NSi), a je večina predlog zavrnila.

Številne druge nagrade

Mestni svetniki so določili tudi letošnje dobitnike nagrad glavnega mesta. Te bodo šle v roke Robertu Pešutu - Magnificu, Waldorfski šoli Ljubljana, Zavodu Katoliška mladina, nekdanjemu dolgoletnemu predsedniku Gasilske zveze Slovenije Antonu Podobniku in direktorju podjetja Žale Robertu Martinčiču.

Za dobitnike plakete glavnega mesta Ljubljana pa so občinski svetniki potrdili pevca Rafka Irgoliča, skupino inštruktoric in inštruktorjev SIM-centra Zdravstvenega doma Ljubljana, združenje za pomoč pri demenci Spominčica-Alzheimer Slovenija, odvetnika Andreja Razdriha, utemeljitelja vsakoletne prireditve Novi rock Igorja Vidmarja, društvo Delavska svetovalnica in umetnostnozgodovinski študijski krožek Spoznajmo svoje mesto in domovino.

Poslovanje MOL-a v letu 2023

Mestni svet se je seznanil tudi s finančnim poslovanjem občine v lanskem letu. Mestna občina Ljubljana (MOL) je imela ob koncu lanskega leta 5,1 milijona evrov primanjkljaja. Vodja oddelka za finance in računovodstvo Saša Bistan je dejala, da je občina lani imela 421,5 milijona evrov prihodkov in 426,7 milijona evrov odhodkov. V razpravi so svetniki med drugim opozorili na nizko realizacijo predvidenih sredstev za znanost in tehnološki razvoj ter zdravstveno varstvo.

Sprejeli so tudi letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana in Javnega stanovanjskega sklada MOL za leto 2023 ter sklep, s katerim županu nalagajo, da pred uvrstitvijo predlaganih točk na predlog dnevnega reda presodi, ali je mestni svet o istovrstnih vprašanjih že sprejel odločitve, iz katerih izhaja, da ne želijo obravnavati določenih gradiv. Če to drži, naj predlagane točke ne uvrsti na predlog dnevnega reda in o tem obvesti predlagatelja.
Tudi pred tokratno sejo je potekal protest, na katerem je Primc s podporniki med drugim opozarjal na po njegovem mnenju nevaren kanal C0.