Foto: BoBo
Foto: BoBo

Ljubljanska mestna občina (MOL) je med drugim za 200.000 evrov povečala kapitalski vložek občinskemu stanovanjskemu skladu, nekatere naložbe pa preložila na drugo leto.

Občinska uprava je rebalans proračuna po besedah vodje oddelka za finance in računovodstvo Saše Bistan pripravila v času epidemije, ko še ni bilo na voljo vseh podatkov, ki bodo vplivali na finančno stanje države, občin in posameznikov.

Glavni razlogi za rebalans so po pojasnilih Bistanove upoštevanje doslej znanih posledic epidemije, uskladitev financiranja projektov glede na dinamiko izvršitev in vključitev novih projektov v proračun. Rebalans je načrtovan v višini 406,6 milijona evrov in je od sprejetega nižji za 14,7 milijona evrov. Prihodki so predvideni v višini 386,3 milijona evrov, odhodki pa v višini 391,7 milijona evrov.

Zaradi zvišanja povprečnine občini letos pripada 8,6 milijona evrov več prihodkov kot prej, in sicer 153,5 milijona evrov. "Po naših grobih ocenah pa ta znesek ne bo zadoščal za pokritje vseh stroškov, ki so nastali zaradi razglasitve epidemije," je ob tem poudarila Bistanova.

Z rebalansom je občina med drugim povečala kapitalski transfer občinskemu javnemu stanovanjskemu skladu, in sicer za 200.000 evrov, na 2,4 milijona evrov. Župan Zoran Janković je dodal, da je rebalans potreben tudi zaradi naložb v predšolsko in šolsko vzgojo, "da izkoristimo čas, ko ni bilo šolanja, in predvsem počitnice. Da bomo čim več zgradili".

Opozicijski svetniki so v kratki razpravi izpostavljali posamične projekte, pri čemer je Mojco Škrinjar (SDS) zanimalo, kakšen je načrt občine, če Arso ne bo dal pozitivnega mnenja k za SDS spornemu projektu Kanal C0. Po besedah župana projekt ni sporen.

Svetnica Levice Urška Honzak je obžalovala, da MOL že ob pripravi letošnjega proračuna ni upošteval predlogov Levice, ki so šli med drugim v smeri večjega subvencioniranja Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) in večje dokapitalizacije Javnega stanovanjskega sklada občine.

"V rebalansu se sredstva za LPP za nakup novih avtobusov celo zmanjšujejo, in sicer za več kot milijon evrov brez kakršnega koli pojasnila," je dejala. Janković je pojasnil, da se naložba premika v naslednje leto, saj letos ne bo razpisa Eko sklada.

Povečanje sredstev za stanovanjski sklad

Honzakova je izpostavila tudi povečanje sredstev za stanovanjski sklad, a je 200.000 evrov po njeni oceni glede na razmere z javnimi najemniškimi stanovanji v Ljubljani "v resnici kar smešno". S takimi nizkimi dokapitalizacijami se stanovanjska problematika v Ljubljani še dolgo ne bo rešila, je dejala.

Janković je glede stanovanjskega sklada pojasnil, da mu sredstev ne primanjkuje, če bo treba kapital povečati, pa bodo to storili z novim rebalansom. "Ne bomo pa dajali sredstev na zalogo," je dodal. Direktor občinskega javnega stanovanjskega sklada Sašo Rink se je strinjal s takšnim pristopom, ob tem pa napovedal, da bodo kapitalski transferji v prihodnjih letih morali biti večji, saj projekti uspešno tečejo.

Rink je spomnil, da je sklad lani končal gradnjo naselja Polje 4, izvajalci pri soseski Novo Brdo terminski plan prehitevajo za dva oz. tri mesece in bodo projekt končali še letos, v uporabo pa bo soseska predana prihodnje leto. Za sosesko Rakova Jelša so za prihodnji teden načrtovana pogajanja z osmimi ponudniki, glede komunalne cone na Povšetovi, kjer bo okoli 400 stanovanjskih enot, pa odgovorni pričakujejo, da bodo v dveh mesecih lahko objavili urbanistično-arhitekturni natečaj.

Sklad končuje tudi natečaj za stanovanjsko sosesko Litijska–Pesarska, kjer bo 95 stanovanjskih enot. Projektirajo tudi sosesko v Zeleni jami, konec meseca pa bo po Rinkovih besedah sklenjena tudi predpogodba za nakup 88 stanovanj ob Šmartinski cesti.

Mestni svetniki so na tokratni seji med drugim potrdili tudi sklepni račun lanskega proračuna. Občina je realizirala 339,3 milijona evrov prihodkov in 335,6 milijona evrov odhodkov ter tako leto sklenila s skoraj 3,8 milijona evrov proračunskega presežka.

Proračun MOL-a bo zaradi posledic epidemije manjši