Novembra je DZ na izredni seji ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu priporočil, naj do pridobitve dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadrži gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na kraku od Broda do Ježice. Priporočili so mu tudi, naj preveri postopke umeščanja trase cevovoda v prostor. Foto: BoBo
Novembra je DZ na izredni seji ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu priporočil, naj do pridobitve dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadrži gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na kraku od Broda do Ježice. Priporočili so mu tudi, naj preveri postopke umeščanja trase cevovoda v prostor. Foto: BoBo

V svetniškem klubu SDS-a so v predlogu za sklic izredne seje poudarili, da želijo z njo doseči odpravo vsakega upravičenega dvoma in skrbi prebivalcev, ki so se pojavili v postopku gradnje kanala. Kot je poudaril vodja svetniškega kluba SDS-a Igor Horvat, ki je vodil današnjo sejo, nikakor niso proti gradnji, skrbi pa jih ohranitev pitne vode. Svetnik SDS-a Gregor Slabe je dodal, da župan Zoran Janković z gradnjo kanala čez vodonosnik "ogroža naša življenja, kajti življenja brez vode ni".

V SDS-u so mestnemu svetu v sprejetje predlagali sklep, s katerim bi mestni svet od župana zahteval, da v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne pravice do pitne vode in zaščito neodtujljive pravice do zasebne lastnine.

Mestni svet bi hkrati pristopil k alternativni rešitvi izvedbe kanalizacijskega kanala po obstoječi trasi ob Celovški cesti, ki leži na ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom. Obenem bi mestni svet spremembo uskladil tako, da se ohranijo evropska sredstva.

Ker je bilo na seji prisotnih le 17 od 45 svetnikov, kmalu po začetku so odšli tudi svetniki Levice, mestni svet ni bil sklepčen in o predlaganih sklepih ni mogel glasovati. Že vnaprej so obstrukcijo napovedali člani županove Liste Zorana Jankovića (LZJ) in SD.

"Sejo je 13 svetnikov sklicalo, čeprav je o tej tematiki že odločal državni zbor ter čeprav so vsi ljubljanski mestni svetniki prejeli obsežno in s številnimi strokovnimi argumenti podkrepljeno gradivo," so obstrukcijo argumentirali v LZJ-ju.

Dodali so, da je omenjenih 13 svetnikov s predlogi na eni strani poseglo v vprašanje umestitve kanala C0 v prostor, ki je izrazito strokovne narave, na drugi strani pa predlagalo sklepe, ki niso izvedljivi.

Tudi v svetniškem klubu SD-ja so pred začetkom seje sporočili, da so predlagani sklepi vsebinsko nesmiselni, neskladni s statutom Mestne občine Ljubljana "in da kažejo na to, da predlagatelji ne poznajo pristojnosti občinskih organov in ne postopkov izvajanja občinskih projektov".

Nesklepčna seja mestnega sveta MOL-a