Letališče Edvarda Rusjana želijo kitajski lastniki povečati. Foto: BoBo/Miloš Vujinović
Letališče Edvarda Rusjana želijo kitajski lastniki povečati. Foto: BoBo/Miloš Vujinović


Po navedbah Civilne iniciative Miklavž so krajani Skok podprli njihova prizadevanja, da Letališče Edvarda Rusjana Maribor ostane in se razvija v okviru obstoječih zmogljivosti, torej za največ 600.000 potnikov in kot regionalno potniško letališče za razvoj turizma. Odločno nasprotujejo širitvi letališča v medcelinsko tranzitno ali tovorno letališče, kar napovedujejo kitajski vlagatelji.

Krajani Skok so se obenem zavzeli za to, da se bližnje športno letališče ohrani na obstoječi lokaciji in v sedanjem obsegu. Nasprotujejo izvajanju praktičnega šolanja pilotov velikih letal in domnevno predvidenemu poseku šestih hektarjev gozda ter spremembi namembnosti za 200 hektarjev kmetijskih zemljišč.

V vsakem primeru krajani zahtevajo, da se Občini Miklavž na Dravskem polju dodeli status udeleženca v vseh postopkih v zvezi s širitvijo letališča. Čeprav je letališče v sosednji občini Hoče - Slivnica, se namreč bojijo vplivov na njihove kraje, med drugim zaradi dodatne obremenitve kanalizacijskega sistema, pričakovanega še večjega hrupa in onesnaženja zraka ter morebitnih vplivov na podtalnico in njihovo kmetijsko dejavnost.

Zbore krajanov je na pobudo civilne iniciative sklical župan Leopold Kremžar, ki želi, da se jih udeleži čim več občanov, saj bo le tako slišati čim več stališč in mnenj o okoljsko občutljivih temah. Veliko pritožb je namreč prav zaradi pomanjkanja informacij o načrtih za letališče.

Načrt širitve še ni javen
Konec julija je bila na letališču napovedana javna predstavitev kitajskih načrtov, a jo je družba SHS Aviation, ki je prek Aerodroma Maribor najemnik mariborskega letališča, odpovedala v zadnjem trenutku. Pred letališko stavbo so se takrat zbrali le predstavniki Civilne iniciative Miklavž in izrazili svojo zaskrbljenost. "Kot občani smo ogorčeni nad tem, kako ignorantsko se država obnaša do nas, ljudi, ki živimo v tem okolju. To okolje želi čezmerno škodljivo obremeniti," je takrat povedala predstavnica iniciative Simona Marko.

SHS Aviation je lani prek Aerodroma Maribor podpisala z državo pogodbo za 15-letni najem nepremičnin in opreme na mariborskem letališču. Ob tem je napovedala vlaganja v višini 660 milijonov evrov, pri čemer naj bi med drugim podaljšala letališko stezo, zgradila nove terminale, hotele, trgovski center in center za razgradnjo letal. Vzpostavili naj bi 11 rednih letalskih linij, tudi s Kitajsko, ter do leta 2028 pridobili dva milijona potnikov in 160.000 ton pretovora letno.

Prvi pogoj za uresničitev vsega tega naj bi bilo podaljšanje mariborske letalske steze z 2500 na vsaj 3200 metrov in sprememba državnega prostorskega načrta. Slednja je trenutno v pripravi.

Prebivalce Miklavža skrbijo tudi načrti multinacionalke Magna, ki v Hočah gradi lakirnico za avtomobile. Občina je eden od za zdaj treh znanih zainteresiranih za sodelovanje pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za to naložbo.