Terme Maribor. Foto: BoBo
Terme Maribor. Foto: BoBo

Zveza svobodnih sindikatov je, če ne bi bilo dogovora, napovedala stavko, ki bi se začela v torek zjutraj v Hotelu Habakuk, vsak dan pa bi se ji pridružil nov obrat, izostanek storitev pa bi zagotovo slabo vplival na mariborski turizem.

Pod skupno izjavo za medije sta se podpisala predsednik sindikata Term Maribor Kristijan Lasbaher in direktor družbe Terme Maribor Igor Kertsman in tako potrdila, da so se ob omenjenem sporazumu v povezavi z dvigom minimalnih osnovnih plač v družbah dogovorili tudi, da v podjetniško kolektivno pogodbo vnesejo določila, ki bodo najnižje osnovne plače usklajevale z rastjo cen življenjskih potrebščin, najpozneje do 31. marca v koledarskem letu, pri čemer se uskladitev izvede za največ dva odstotka na leto.

Dogovorili so se tudi, da si bodo v letu 2020 obojestransko prizadevali za vodenje konstruktivnega in kontinuiranega socialnega dialoga. Sindikat je sicer ob napovedi stavke vodstvu postavil štiri zahteve – tudi ureditev slabe organizacije dela v hotelu Habakuk in pojasnila o izčrpavanju podjetja oziroma o prodaji njegovih delov, na primer restavracije Pri treh ribnikih, o kateri ne sindikat ne delavci naj ne bi bili obveščeni, kupila pa naj bi jo mariborska občina.

Ker pa so se ob aktualnem sporazumu dogovorili tudi, da ne ena ne druga pogajalska stran ne bosta dajali posamičnih izjav za medije, nam niso na voljo podrobnejša ali konkretnejša pojasnila v povezavi z zadnjima dvema stavkovnima zahtevama. Dejstvo pa je, da približno 180 zaposlenih v petih hotelih v Mariboru in na Pohorju ter v restavraciji Pri treh ribnikih med božično-novoletnimi prazniki ne bo stavkalo.