"Realizacija energetskih vavčerjev se bo nanašala na stroške za energijo v letu 2022. Tako bosta do konca januarja pripravljena koncept in enotna vloga," so povedali na občini.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Predlog vavčerjev v znesku 15 evrov na posameznika za plačilo kurjave so mestni svetniki potrdili 16. decembra. Delili jih bodo prek občinske humanitarne komisije v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami in centrom za socialno delo.

Podrobnosti izvedbe je še treba doreči. "Humanitarna komisija še ni pripravila dokončnega predloga za izvajanje obeh sklepov mestnega sveta glede pomoči občanom za ublažitev posledic svetovnega dviga cen energentov in surovin," pravijo na občini.

Za zdaj so v občinskem proračunu v ta namen zagotovili 200.000 evrov.

Kakšna bodo merila?

V območnem združenju Rdečega križa Slovenije pozdravljajo odločitev za pomoč socialno najšibkejšim prebivalcem mestne občine pri lajšanju nenehne dražitve življenjskih stroškov. "Žal se z nami pred uveljavitvijo vavčerskega sistema pomoči ni nihče posvetoval o sistemu pomoči, ki bi dosegel najranljivejše in bi ponudil takšno obliko pomoči, da bi ustrezno nagovarjala različne stiske in nižala dolgove prebivalstva, ki so nastali ob tem," je povedal sekretar mariborskega Rdečega križa Metod Dolinšek. "Pred začetkom izvajanja sheme je treba doseči tudi ustrezen dogovor, da bomo lahko pomagali tistim, ki pomoč dejansko potrebujejo, in sicer v zneskih, ki bodo njihove stiske olajšali in ne bodo vodili v še večje stiske," je dodal.

Sam znesek, ki je navzgor omejen, po mnenju Dolinška ni ustrezna rešitev za lajšanje stisk, saj so situacije pri upravičencih do pomoči različne. "Ljudje se namreč na nas že ves čas obračajo s prošnjami za denarno pomoč, ki mnogokrat presegajo predvideni znesek," je navedel.

Merila za upravičenost morajo biti po mnenju Dolinška preprosta in jasna, da bo mogoče izvajanje sheme brez dodatnega administrativnega dela. Prav tako je treba poenostaviti način dokazovanja upravičenosti do pomoči in pri tem upoštevati tudi sistem in prakso v Rdečem križu in Karitasu, ki naj bi prevzeli izvajanje, je dodal.

Za zdaj občani še ne povprašujejo po vavčerjih. Dolinšek pojasnjuje, da upravičenci po navadi prosijo za pomoč šele po nastanku obveznosti. Tako pričakuje več vprašanj na to temo v prihajajočih mesecih, ko bodo v gospodinjstva prišli računi in opomini za plačilo ogrevanja.

Subvencija položnic

Še pred uvedbo energetskih vavčerjev je občina odobrila 30-odstotno občinsko subvencijo dveh položnic za gospodinjstva pri Energetiki Maribor. Ta ukrep je po mnenju Dolinška pomagal socialno šibkim, "vendar je hkrati pomagal tudi tistim, ki pomoči ne potrebujejo in zanjo niso zaprosili".