Predstavljena je bila druga knjiga spominov na izgnanstvo. Foto: Suzana Vahtarić
Predstavljena je bila druga knjiga spominov na izgnanstvo. Foto: Suzana Vahtarić

"Na martinovo pred 73 leti se tu, na Bizeljskem, po domačijah in gor'cah ni prepevalo Sladko vince piti, to me veseli. Veselje je utonilo v hrupu zapovedi nemških vojakov: 'Hitro, hitro, gremo, gremo …' V neizmerni žalosti in bolečem zapuščanju domačega ognjišča, v strahu, joku in solzah," je dejala dr. Maca Jogan, rojakinja, rojena v izgnanstvu. V slavnostnem nagovoru na prireditvi ob krajevnem prazniku je predstavila drugo knjigo zbornika 3011 jih je šlo ... Spomini na otroštvo v izgnanstvu.

Z ravnateljico domače šole Metko Kržan je dr. Maca Jogan uredila tudi drugo knjigo spominov, tako kot prvo leta 2011. S pomočjo otrok so v dveh zbornikih ohranili približno 70 različnih pričevanj ljudi, ki so sami doživljali tuje gorje.

Joganova je povzela trpljenje nič krivih ljudi, kot je dejala, v spomin in opomin prihodnjim rodovom. Ob tem je obžalovala, da je veliko pričanj že zgubljenih, ker se ni zbiranje pričevanj začelo že nekaj desetletij prej, saj je bilo samo na Bizeljskem v enem dnevu (11. 11. 1941) izgnanih več kot tri tisoč ljudi, kar obuja tudi njena pesem, po kateri je naslovljen zbornik.

V nagovoru je dejala, da se spomeniku padlim borcem na pokopališču in spomeniku umrlim izgnancem pred zadružnim domom z zbornikoma dodaja nov spomenik: "spomenik iz besed, ki so doživete, zapisane in trajne. Nimajo vsi kraji izgnanstva takšnih spomenikov."

Zbrane so na prireditvi, ki jo tradicionalno pripravijo Krajevna skupnost Bizeljsko, Osnovna šola Bizeljsko in Društvo izgnancev Slovenije KO Bizeljsko, pozdravili ravnateljica Metka Kržan, predsednik KO DIS Bizeljsko Rok Kržan ter župan Ivan Molan.

Nastopili so učenci OŠ Bizeljsko in krajani, spomnili so se tudi pesmi slavnostne govornice "3011 jih je šlo …" in himne izgnancev, nastopili so učenci domače šole z odlomki iz novega zbornika, zapela pa sta še Moški pevski zbor Bizeljsko ter premierno Ženski pevski zbor Mravljice Bizeljsko.

Suzana Vahtarić, Radio Slovenija