Romsko naselje v Dobruški vasi. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Romsko naselje v Dobruški vasi. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Silvo Mesojedec, predsednik regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike. Foto: Bogdan Miklič

V njem poudarja, da v RCI-ju že leta opozarjajo na neučinkovit in nezadosten pristop države k reševanju romske problematike. "Premnogo negativnih in ekscesivnih dogodkov, ki jih povzročajo Romi, in posledično odklonilen odnos okoliškega večinskega prebivalstva do njih kažejo na našo upravičeno skrb," meni Mesojedec. Dodaja, da država ne sliši njihovih pobud, predlogov in pomislekov, zato je reševanje romske problematike neupravičeno preneseno skoraj izključno na lokalno skupnost.

"Država zgolj zagotavlja določena sredstva in očita lokalnim skupnostim neučinkovitost. Rezultat je naraščanje problemov, zaradi česar trpi tako večinsko prebivalstvo kot posamezni Romi, ki si želijo drugačnega življenja," pravi Mesojedec, ki opozarja na neustreznost zakona o romski skupnosti iz leta 2007, ki naj ne bi prinašal pozitivnih rešitev. Nadaljuje, da so v RCI-ju pred dobrima dvema letoma pripravili predlog ureditve največjega nezakonitega romskega naselja Žabjaka. Posredovali so ga ministrom, uradu za narodnosti in komisiji za zaščito romske skupnosti. "Do danes se ni o tem predlogu z nami še nihče pogovarjal, niti ni pripravil drugega predloga," navaja Mesojedec.

Omenja primer težav pri gradnji industrijske cone in čistilne naprave v občini Škocjan. Predvideno zemljišče v bližini avtoceste namreč nezakonito naseljujejo Romi. "Za razvoj te cone je pomembna preselitev Romov, seveda ob upoštevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter nujno in proaktivno sodelovanje države in njenih organov. Brez tega investitorjev ne bo," zatrjuje Mesojedec.

"To je bilo jasno povedano na sestanku na občini Škocjan, ki sta se ga udeležila tudi državna sekretarka Tamara Vonta in vodja urada za narodnosti Stane Baluh. Rezultat tega sestanka je, da je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podpis pogodbe za izgradnjo čistilne naprave zaustavilo ter zahteva od škocjanske občine rešitev problematike nezakonitih romskih gradenj," ugotavlja Mesojedec in dodaja, da lahko zaradi te poteze občina Škocjan izgubi milijon evrov evropskih sredstev in čistilno napravo, "romsko vprašanje pa bo ostalo nerešeno, kar je za obe vpleteni strani nedopustno in škodljivo".

Zaradi tega vlado in Pahorja sprašuje, do kdaj bo država gluha za pozive k učinkovitejšemu reševanje romske problematike. Sprašuje se, ali se bo razvoj občin, tudi na škodo novih delovnih mest in gospodarskega razvoja ter integracije Romov, še naprej prilagajal nezakonitim romskim naseljem, ki jih je treba po njegovem mnenju primerno preseliti ali legalizirati. Mesojedec končuje, da lahko zdajšnje težave škocjanske občine v bližnji prihodnosti občuti tudi novomeška, saj leži Žabjak ob trasi zahodne novomeške obvoznice v sklopu 3. razvojne osi.