S prireditvijo so se spomnili začetka šolstva na Mirni. Foto: Lapego
S prireditvijo so se spomnili začetka šolstva na Mirni. Foto: Lapego
Mirnska šola stoji in deluje že 200 let

Ob ustanovitvi je bila šola na Mirni enorazredna, pouk je potekal v mežnariji pri župnišču. Danes sodobno šolo obiskuje 236 otrok. V vrtcu Deteljica, ki je sestavni del šole, je 125 otrok, v enoti s prilagojenim programom pa imajo 36 otrok. Šola ima podobne težave kot druge šole v Sloveniji; v prvem razredu imajo zadnja leta preveč otrok z različnim predznanjem, zato morajo učitelji uskladiti te razlike. Ravnateljica šole Anica Marinčič pravi, da njihova vizija ostaja kakovostno izobraževanje z uvajanjem novosti na vseh področjih, graditi medgeneracijsko sodelovanje ter si prizadevati za strpnost in povezovanje.

Šola zgledno sodeluje z lokalnim okoljem, saj oddaja prostore za potrebe kraja, učenci pa obogatijo marsikatero krajevno prireditev. "Dobro sodelovanje z osnovno šolo pelje ne samo k razvoju občine, ampak tudi k razvoju osnovnošolskega izobraževanja in od tega imamo vsi več. Tako občani kot učenci osnovne šole," je povedal župan Mirne Dušan Skerbiš.

Na sinočnji prireditvi so v šolski športni dvorani na ogled postavili priložnostno razstavo, predstavili zgodovino šolstva v kraju in knjigo z naslovom 200 let šolstva na Mirni.

Mirnska šola stoji in deluje že 200 let