Za izgradnjo potrebujejo še 10 millijonov evrov posojila. Foto: Mestna občina Maribor
Za izgradnjo potrebujejo še 10 millijonov evrov posojila. Foto: Mestna občina Maribor
Sodobna sortirnica odpadkov v Mariboru

2,5 milijona imajo lastnih sredstev, na 10 milijonov evrov pa računajo z najetjem posojila. Sortirnica naj bi začela poskusno delovati sredi prihodnjega leta.

Potem ko je Snaga konec julija pridobila vso potrebno dokumentacijo za začetek gradbenih del, so pretekli teden lokacijo prihodnje sortirnice kot gradbišče tudi formalno predali izvajalcu investicije, podjetju Kostak. V sortirnici bodo obdelovali mešane komunalne odpadke, iz njih pa bodo pridobili reciklate, ki jih nameravajo prodajati na trgu.

"Če gledamo na primer tlorisne gabarite, 44 krat 95 metrov pokritega prostora, kjer se bo ta tehnologija nahajala – se pravi, vhod je zaprt, izhod je zaprt, približno 31.500 ton je materiala, ki ga bo sortirnica po začetku obratovanja prevzela," je povedal vodja projekta sortirnice odpadkov v Snagi Branko Kosi.

Kot zagotavljajo v Snagi, naj bi z novo sortirnico bistveno pocenili ravnanje z odpadki. "Danes plačujemo 124 evrov na tono mešanih komunalnih odpadkov. Zagotavljamo, da bo ta strošek 95 evrov za tono," je zatrdil direktor Snage Cveto Žalik.

Sortirnica naj bi bila zanimiva tudi za druge občine. Z občinama Šentilj in Ptuj so že podpisali pismo o nameri in pričakujejo, da se bo v prihodnjih mesecih pridružila še katera občina. Sortirnica odpadkov je prvi od 18 projektov, ki jih v Mariboru načrtujejo na področju krožnega gospodarstva.
"Želimo v naslednjih petih oz. desetih letih ustvariti razmere, da se nič več ne odlaga in nič več ne sežiga. To je usmeritev krožnega gospodarstva v Evropi," je pojasnil mariborski župan Andrej Fištravec.

Sodobna sortirnica odpadkov v Mariboru