V okviru pripravljalnih del so utrdili podlago, na kateri bodo stali nadzemni objekti odlagališča. Foto: MMC RTV SLO
V okviru pripravljalnih del so utrdili podlago, na kateri bodo stali nadzemni objekti odlagališča. Foto: MMC RTV SLO
V teku pripravljalna dela za gradnjo odlagališča radioaktivnih odpadkov

V Vrbini se končuje gradnja predobremenilnega nasipa, ki je utrjena podlaga, na kateri bodo stali nadzemni objekti odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. "V sklopu pripravljalnih del so bile odstranjene plasti, sloji, ki so bili premalo nosilni in so se nadomestili z nosilnim materialom. Hkrati smo teren zvišali do višine najvišjih poplavnih vod, kar bo omogočilo protipoplavno zaščito odlagališču," je poudarila Janja Špiler iz Agencije za radioaktivne odpadke. Vrednost teh del je 720 tisoč evrov.

V Agenciji za radioaktivne odpadke pripravljajo tudi ustrezno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričakujejo, da bi bilo to lahko izdano konec prihodnjega leta. "V maju je bila podana vloga za okoljevarstveno soglasje. Pričakujemo, da bo v naslednjem mesecu tudi že začeta obravnava. Eno pomembnejših oziroma težavnejših soglasij je seveda soglasje o sevalni in jedrski varnosti, ki ga izda Uprava za jedrsko varnost," pojasnjuje Špilerjeva.

Sama gradnja trajnega odlagališča z enim silosom, ki naj bi po napovedih začelo poskusno obratovati v letu 2021, je ocenjena na 160 milijonov evrov. Če bi zanjo pridobili še hrvaško lastnico nuklearke, bi se ti stroški za Slovenijo lahko znižali na slabih 100 milijonov evrov.

V teku pripravljalna dela za gradnjo odlagališča radioaktivnih odpadkov