Brežiška občina bo pomagala podjetnikom pri nakupu parcel v poslovnih conah v Brezini in Dobovi. Foto: Goran Rovan
Brežiška občina bo pomagala podjetnikom pri nakupu parcel v poslovnih conah v Brezini in Dobovi. Foto: Goran Rovan
Dobova
Poslovno cono v Dobovi nameravajo še razširiti. Foto: Goran Rovan
V Brežicah težijo k oživitvi poslovne cone

V brežiški občini si prizadevajo, da bi njihove poslovne cone le oživele, saj že nekaj časa čakajo na nove vlagatelje. Ker ti ne pridejo kar tako, so se odločili, da jih privabijo z ugodnejšimi cenami in drugimi spodbudami, tudi s sofinanciranjem nakupa zemljišč. Zato je občina zdaj objavila razpis, s katerim želi privabiti nove vlagatelje za nakup teh zemljišč. Ta je bil pripravljen na podlagi pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno-poslovnih con v občini Brežice, nanj pa se do porabe sredstev lahko prijavijo podjetja, ki lahko pridobijo do 40 % sredstev sofinanciranja za nakup teh zemljišč v poslovnih conah, kjer je lastnica občina.

Razpis je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem, pravi župan brežiške občine Ivan Molan in dodaja: "Že same cene teh zemljišč, ki so komunalno opremljena, so zelo ugodne, okoli 20 evrov za kvadratni meter - s tem da bomo v proračunu namenili dodatno še 100 tisoč evrov za sofinanciranje nakupa zemljišč za podjetja, ki bodo, vsaj tako upamo, ustvarila tudi dodatna nova delovna mesta. Seveda bo to sofinanciranje odvisno od števila delovnih mest, tako da bodo lahko podjetniki dobili popust od 10 % do 40 %." Ugodnosti za nakup bodo veljale tako v industrijski poslovni coni Brezna kot tudi v poslovni coni Dobova, obe ležita ob železniški progi, ki jo bodo letos še razširili. Župan o tem pravi: "V poslovni coni Dobova bomo v letošnjem letu izvedli še dodatno komunalno opremljanje. Tam je tudi predvidena pridobitev petih novih parcel po 2.500 kvadratov, kar pomeni, da bodo te primernejše za manjše podjetnike." Na občini zatrjujejo, da so se prvi interesenti za nakup pri njih že oglasili. Upajo pa, da jih bo še več in bodo vse parcele v poslovnih conah čim prej prodane.

V brežiški občini tudi sicer zagotavljajo sredstva za pomoč podjetnikom, v letu 2014 pa so sprejeli tudi občinski prostorski načrt, ki omogoča razvoj podjetniških dejavnosti. Brežiški podjetniki in obrtniki te poteze občine pozdravljajo. Po mnenju predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Brežice Janka Hrastovška je občina v zadnjih letih kar precej naredila za razvoj podjetništva. Hrastovšek to takole obrazloži: "Mislim, da občina dela kar dosti v korist nam obrtnikom in podjetnikom. Treba pa bo urediti še, to je seveda v pristojnosti države, da se odpravijo te administrativne težave pri odprtju podjetij in pridobivanju papirjev. To je treba še doreči in tudi omiliti, tako da bomo lažje in hitreje prišli do dokumentov za opravljanje dejavnosti."

V Brežicah pa se lahko pohvalijo, da so zelo hitro oddali v najem hale v Slovenski vasi, ki jih je imelo predtem v lasti ministrstvo za obrambo. Te so zdaj že vse oddane v najem, kmalu pa bodo na zemljiščih, ki so zdaj v lasti občine, porušili še nekaj manjših objektov in s tem tam kmalu pridobili še nove površine za podjetnike.

Za MMC Goran Rovan

V Brežicah težijo k oživitvi poslovne cone