Časovnica izgradnje je vezana na pridobivanje evropskih in drugih sredstev, tudi če bo vse potekalo brez zapletov, je tako do izvedbe projekta vsaj še nekaj let. Foto: BoBo
Časovnica izgradnje je vezana na pridobivanje evropskih in drugih sredstev, tudi če bo vse potekalo brez zapletov, je tako do izvedbe projekta vsaj še nekaj let. Foto: BoBo

V okviru podrobnega prostorskega načrta za obalne ureditve med Koprskim in Semedelskim zalivom načrtujejo postavitev valobrana kot nove kopne površine v obalnem delu med zalivoma z neposredno navezavo na obstoječe kopno v podaljšku obstoječega ribiškega pomola.

Prostorska ureditev bo primarno v funkciji valobrana. Na njegovi zunanji strani je predviden skalomet, ki na notranji, tj. južni strani preide v grajeno obalo, osrednji del pa predstavlja nasutje za novo kopno površino. Na ta način poskušajo izkoristiti možnosti uporabe obale tudi za druge dejavnosti.

Osrednje območje je namreč zamišljeno kot večnamenska tlakovana in delno ozelenjena površina, v zadnjem delu ploščadi pa je umeščen nov mestni svetilnik. Območje bi tako uporabljali za sprehajanje, počitek in raznovrstne dogodke na prostem, je pojasnil vodja urada za okolje in prostor Georgij Bangijev.

Odvisno je od denarja
Povedal je, da so že izdelali okoljsko poročilo, v katerem so upoštevani vsi elementi, potrebni za izvedbo zaščite okolja, kjer so predvideni posegi. Terminski načrt izvedbe pa je po njegovih besedah vezan predvsem na pridobivanje evropskih in drugih sredstev. Tudi če bo vse potekalo brez zapletov, je tako do izvedbe projekta vsaj še nekaj let.