Pogodbo sta podpisala Mitja Udovč in Srečko Ocvirk. Foto: Goran Rovan
Pogodbo sta podpisala Mitja Udovč in Srečko Ocvirk. Foto: Goran Rovan
Gre za projekt, vreden 1.553.585 evrov. Foto: Goran Rovan
Sevnica dobila sredstva za gradnjo vodovoda

V sevniški občini so leta 2007 začeli s sistematično obnovo in povezovanjem vodovodnih sistemov. Takrat je bilo na javni sistem, ki ga upravlja javno podjetje Komunala, priključenih 40 % uporabnikov. V teh letih se je odstotek teh povečal na dobrih 60 %, saj je občina skupaj z evropskimi sredstvi za boljšo vodooskrbo v zadnjih letih namenila več kot pet milijonov evrov. Zdaj je pridobila še 1 milijon in 125 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih bo skupaj z občinskimi sredstvi namenila za izgradnjo primarnega vodovodnega sistema v krajih na levem bregu reke Save, ki so bolj oddaljeni od občinskega središča.

Zato je župan občine Sevnica Srečko Ocvirk z direktorjem javnega podjetja Komunala Sevnica Mitjem Udovčem v večnamenskem domu v Zabukovju podpisal pogodbo za rehabilitacijo in izgradnjo vodovodnih sistemov. Gre za projekt, vreden 1.553.585 evrov, ki bo v 85 % sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ta predvideva gradnjo dobrih 21 kilometrov primarnega vodovodnega sistema v krajevnih skupnostih, ki ležijo na levem bregu reke Save - Zabukovje, Loka pri Zidanem mostu, Blanca in Sevnica.

Mitja Udovč, direktor sevniške Komunale, ki bo ta sistem gradila, pojasnjuje, da gre za gradnjo novih vododov, zbiralnikov in vodohranov ter za priključitev novega vodnega vira Podskalica, ki bo v sistem vodooskrbe prinesel dodatne količine pitne vode. Ob tem dodaja: "Do jeseni nameravamo v štirih krajevnih skupnostih položiti več kot 21 kilometrov vodovodnih cevi, zgraditi nove vodne zbiralnike in zajetja pitne vode. In to na naslednjih odsekih: Vranje-Lončarjev dol-Žigrski vrh-Čanje, Blanca-Poklek, Dolna-raztežilnik Pecelj, Podskalica-Zabukovje-Meniški vrh, Zabukovje-Mrzla planina-Pokojni Vrh, Podvrh-Trnovec-Kosimerni Dol in zajetje Dolna-Lisca."

Predsednik KS Zabukovje Jože Baumkirher deli veselje krajanov in vidi v tem projektu dolgoročno trajno oskrbo krajanov z vodooskrbo, tudi v najvišje ležečih zaselkih sevniške občine, ki bodo dobili tudi neoporečno in zdravo pitno vodo.

Glavni namen investicije je seveda zagotoviti zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo, obenem pa želi sevniška občina zmanjšati tudi vodne izgube in zaščititi vodne vire pred vplivi onesnaževanja. Župan Srečko Ocvirk ob tem dodaja: "Projekt rehabilitacije vodovodnih sistemov je zadnji večji projekt v primarno mrežo vodooskrbe na območju občine. S tem projektom bomo pridobili celovitost, varnost in kakovost na vodooskrbnih sistemih v občini, nove rešitve za nekaj območij, ki imajo še težave s kakovostno vodooskrbo, pa so predvidene v tem projektu kot celovite."

Komunala bo dela začela v kratkem. Ker gre za evropska sredstva, je tudi rok za dokončanje del zelo kratek. Gradnja novega vodovodnega sistema mora biti končana do konca letošnjega avgusta, projekt pa mora biti po pogodbi v jeseni že predan v uporabo.

Za MMC Goran Rovan

Sevnica dobila sredstva za gradnjo vodovoda