Popovič je v drugem krogu županskih volitev 2. decembra tesno izgubil proti Bržanu. Foto: Dani Modrej
Popovič je v drugem krogu županskih volitev 2. decembra tesno izgubil proti Bržanu. Foto: Dani Modrej

Sodišče bo zahtevo za izdajo začasne odredbe posredovalo mestnemu svetu Mestne občine Koper. Rok, v katerem sodišče odloči o zahtevi za izdajo začasne odredbe, je sicer sedem dni od prejema zahteve, so zapisali na upravnem sodišču.

Nekdanji župan Boris Popovič je v četrtek prek svojega pooblaščenca na upravno sodišče že vložil pritožbo zoper sklep mestnega sveta z dne 21. decembra, s katerim je bilo ugotovljeno, da lahko Aleš Bržan začne opravljati funkcijo župana. Popovičeva pritožba zoper odločbo občinske volilne komisije in poročilo o izidu drugega kroga županskih volitev pa je bila zavrnjena.

Tudi v tem primeru bo sodišče pritožbo posredovalo v odgovor mestnemu svetu in ga pozvalo, da sodišču dostavi vse spise zadeve. Po preteku roka za odgovor na pritožbo in dostavo spisov pa bo sodišče o zadevi odločalo.

Skladno z določbo zakona o lokalnih volitvah upravno sodišče o pritožbi odloči v 30 dneh od vložitve pritožbe. Zoper odločitev upravnega sodišča ob smiselni uporabi določb zakona o upravnem sporu pritožba ni dovoljena, bo pa pritožnik imel po izčrpanju vseh pravnih sredstev še možnost vložiti ustavno pritožbo.

Popovič je v drugem krogu županskih volitev 2. decembra tesno izgubil proti Bržanu. Zaradi razlike vsega nekaj glasov in domnevnih nepravilnosti je dolgoletni koprski župan podal ugovor na občinsko volilno komisijo, ki pa je zavrnila njegov ugovor, tako da je tudi po uradnih izidih volitev župan ostal Bržan. Popovič se je nato pritožil še na koprski občinski svet, ki pa je njegovo pritožbo na ustanovni seji 21. decembra zavrnil in tedaj za župana potrdil Bržana.