V velikem razstavnem prostoru je na ogled vsa vojaška tehnologija, povezana s slovensko osamosvojitveno vojno. Foto: Barbara Renčof
V velikem razstavnem prostoru je na ogled vsa vojaška tehnologija, povezana s slovensko osamosvojitveno vojno. Foto: Barbara Renčof
PVZ Pivka
Taka je bila dnevna soba slovenske družine 27. junija leta 1991, o dogodkih pa je v zgodovinskem Drugem dnevniku poročal Tomaž Terček. Foto: Barbara Renčof
PVZ Pivka
Nosilna razstava v muzeju se imenuje "Pot v samostojnost". Foto: Barbara Renčof
Pot v samostojnost v Parku vojaške zgodovine v Pivki

Za obnovo in nadgradnjo poslopja nekdanje vojašnice ter postavitev razstave so porabili 4,3 milijona evrov večinoma evropskega denarja. 15 odstotkov je prispevalo ministrstvo za kulturo.

Nosilna razstava v novem poslopju je razstava "Pot v samostojnost", ki prikazuje proces osamosvajanja Slovenije s posebnim poudarkom na vojni leta 1991. Začne se z Jugoslavijo in vojašnico, nadaljuje z razglasitvijo samostojnosti, sledi simbolna prelomnica - padec berlinskega zidu - in začetek agresije na Slovenijo.

Vodja Parka vojaške zgodovine v Pivki Janko Boštjančič pravi, da "nosi zelo veliko simbolno sporočilnost tudi to, da je vojaški muzej s poudarkom na osamosvojitvi Slovenije, nastal prav v vojašnici nekdanje jugoslovanske vojske, iz katere so 26. junija 1991 zapeljali na cesto prvi tanki in začeli agresijo jugoslovanske vojske na pravkar osamosvojeno Republiko Slovenijo".

Nemalo nostalgije bo pri obiskovalcih vzbudila zadnja postavitev na razstavi, dnevna soba slovenske družine 27. junija 1991, kjer se na televiziji vrti zgodovinski Drugi dnevnik s Tomažem Terčkom.

Vsa vojaška tehnologija na ogled
V velikem razstavnem prostoru je na ogled vsa vojaška tehnologija, povezana z našo osamosvojitveno vojno: letala, tanki, helikopter in ostala vojaška vozila. Mnogim bo razstava Pot v samostojnost vzbudila spomine na polpreteklo zgodovino našega naroda, na služenje vojaškega roka v jugoslovanski armadi, na dan ponosa, ko smo prvič dobili samostojno državo ter na čas negotovosti na eni in trdno odločenost za lastno državo na drugi strani. V Pivki bodo pomemben del zgodovine našega naroda lahko spoznali tudi mladi, ki tistih dni niso sami doživeli.

Sicer pa v tem tednu v Parku vojaške zgodovine v Pivki poteka že deveti festival vojaške zgodovine. Najbolj pestro in zanimivo bo v nedeljo, 20. 9., ko bo potekala uprizoritev vojaškega spopada med nemško vojsko in Rdečo armado "Operacija Berlin '45". S tem bodo v Parku zaznamovali 70. obletnico konca druge svetovne vojne. Izvirne uprizoritve bitk vsako leto pritegnejo v Pivko največ obiskovalcev v vsem letu.

Barbara Renčof, Televizija Slovenija

Pot v samostojnost v Parku vojaške zgodovine v Pivki