Pri imenovanju direktorja Centra za podjetništvo in turizem Krško se zatika. Foto: Goran Rovan
Pri imenovanju direktorja Centra za podjetništvo in turizem Krško se zatika. Foto: Goran Rovan
Na krški občini zatrjujejo, da razpisa zaradi ugotovitev KPK-ja ne bodo ponovili. Foto: Goran Rovan
CPT Krško zdaj kot vršilec dolžnosti vodi dosedanji direktor Franc Češnovar, ki ga je svet zavoda predlagal za ponovno imenovanje. Foto: Goran Rovan
Zapleti pri imenovanju direktorja

V preteklem letu je svet zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško na razpisu za direktorja izbral Božidarja Resnika, nekdanjega direktorja komunalnega podjetja Kostak, kot najprimernejšega kandidata. Neizbrani dosedanji direktor Franc Češnovar, ki je to funkcijo opravljal že dva mandata, je zato podal pritožbo, da je eden izmed članov sveta, Silvester Krošelj, povezan z Resnikom in da bi se moral izločiti pri glasovanju, ker obstaja sum korupcije oziroma navzkrižja interesov.

Resnik je pri sedmih članih sveta zavoda zbral največ glasov, saj so zanj glasovali štirje, dva sta podprla Češnovarja, eden pa ni bil navzoč na seji. Na ponovni seji, ko je Češnovar podal pritožbo, da bi se moral Krošelj izločiti, pa člani sveta niso želeli ponoviti glasovanja, ker so svojo odločitev že sprejeli. Resnik, ki je Krošljevemu očetu posodil večjo količino denarja, se je zato obrnil na Komisijo za preprečevanje korupcije, ki mu je zdaj podala svoje stališče in ugotovila, da se Krošlju ne bi bilo treba izločiti in da pri tem ne gre za navzkrižje interesov. Resnik takole pojasnjuje zadevo: "Lani me je izbral svet zavoda za direktorja CPT-ja, vendar se je zataknilo na občinskem svetu, ker so točko o mojem imenovanju umaknili z dnevnega reda oziroma mi niso dali soglasja zaradi suma korupcije oziroma navzkrižja interesov enega izmed članov sveta zavoda. Menim, da je nekorektno, da se moje ime povezuje s korupcijo, nekaj takih člankov je bilo objavljenih, saj jaz s Silvestrom Krošljem nimam nobenih povezav. Zdaj je tudi KPK ugotovil, da ni bilo zaznati kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije kakor tudi ne kršitve dolžnega izogibanja nasprotju interesov. Zato menim, da je občinska pravna služba svetnike zavajala, ko je zatrjevala, da bi se moral Silvester Krošelj pred glasovanjem samoizločiti, česar pa sam ni hotel."

Krški občinski svet Resnikovega mandata zato ni potrdil, zato je bil razpis za direktorja krškega CPT-ja ponovljen. Resnik se je znova prijavil, a pri enakih razpisnih pogojih ni več ustrezal. V tem času se je spremenila tudi sestava sveta, tako da je bil tokrat spet izbran dosedanji direktor Franc Češnovar. Resnik pravi, da mu je to milo rečeno nenavadno, čeprav priznava, da ima občina kot ustanovitelj CPT-ja vso pravico, da izbere kogar koli. Sam se zato ne namerava pritožiti. Zato pa o tožbi zaradi blatenja dobrega imena zdaj razmišlja nekdanji član sveta zavoda CPT-ja Silvester Krošelj, ki napoveduje, da bo iskal zadoščenje na sodišču. Krošelj o tem pravi: "Razmišljam o tožbi, ker je razplet zdaj pokazal prav to, kar sem jaz takrat zatrjeval, da tukaj ne moremo govoriti o nobenih sumih korupcije in povezavah, ker je posel, ki ga ima moj oče z Božidarjem, popolnoma transparenten in pravno izpeljan."

Na krški občini zatrjujejo, da so zgolj upoštevali predlog komisije za volitve in imenovanja in točke o imenovanju sploh niso obravnavali. Ana Somrak, podžupanja občine Krško, zatrjuje: "Na občinski svet je tisti dan prišel predlog, da se ta točka o imenovanju direktorja CPT-ja umakne z dnevnega reda zaradi tega, ker je bil podan sum konflikta interesov pri sami izbiri. Zato sem dala kot predsedujoča občinskega sveta to točko na glasovanje in je bila izglasovana, zato o tem tudi nismo nič govorili in te točke sploh nismo obravnavali. O ugotovitvah KPK-ja pa uradno nismo bili seznanjeni." O ponovnem imenovanju Franca Češnovarja bo zdaj najprej odločala občinska komisija za imenovanja, kjer pa se po mnenju Krošlja, ki je zdaj njen član, utegne zaplesti in bodo razpis morali spet ponoviti.

Za MMC Goran Rovan

Zapleti pri imenovanju direktorja