Težave z vodooskrbo ima Joško Joras že približno tri leta, odkar so na območju za njegovo hišo zgradili parkirni prostor, zaradi česar so se domnevno poškodovale vodovodne cevi.  Foto: BoBo
Težave z vodooskrbo ima Joško Joras že približno tri leta, odkar so na območju za njegovo hišo zgradili parkirni prostor, zaradi česar so se domnevno poškodovale vodovodne cevi. Foto: BoBo

Na Rižanski vodovod je Joško Joras naslovil elektronsko pismo s prijavo motnje oskrbe s pitno vodo na svojem domu. V njem je zahteval, da mu skladno s piranskim občinskim odlokom in ustavo nemudoma oskrbijo odjemno mesto prek nove vodovodne cevi na občinskem javnem dobrem, tudi če bi začela veljati odločba arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Joras je med drugim priložil soglasje Rižanskega vodovoda iz marca 2017 in pogodbo med Jorasom in Občino Piran o ustanovitvi posebne pravice uporabe javnega dobrega iz aprila 2017. Pogodba govori o izgradnji in položitvi vodovodnega priključka, z njo pa se občina zavezuje, da Jorasu omogoči neovirano izvrševanje posebne pravice uporabe javnega dobrega. Joras je Rižanski vodovod že 26. junija 2017 tudi obvestil, da so dela polaganja cevi do njegove nepremičnine končana, in jih prosil za priklop nadomestnega priključka.

Težave z vodooskrbo ima Joras že približno tri leta, odkar so na območju za njegovo hišo zgradili parkirni prostor, zaradi česar so se domnevno poškodovale vodovodne cevi. V tem času mu v Rižanskem vodovodu niso priskrbeli drugega priklopa, v zadnjih dneh pa se je pokvaril še hidrofor za črpanje vode, tako da so trenutno v gospodinjstvu s petimi osebami, od tega dvema otrokoma, brez vode.

Obrnil se je tudi na piransko občino, saj trdi, da je težavo tehnično mogoče preprosto rešiti, saj je sam že opravil večino dela in bi morali zgolj zamenjati priklop. Razlog za neuresničevanje njegove pravice pa vidi v odločbi arbitražnega sodišča iz konca junija 2017. Kot je še poudaril, gre za izsiljevanje oz. "etnično čiščenje slovenskega prostora s strani naše politike".

Na Občini Piran so pojasnili, da Jorasu pitne vode žal ne morejo zagotoviti, saj Rižanski vodovod nima možnosti za izvajanje del na območju za mejnim prehodom med Slovenijo in Hrvaško.

Na Rižanskem vodovodu so navedli, da so z Jorasovimi težavami seznanjeni in da se zavedajo pomembnosti primera in potrebe po čim hitrejši rešitvi. Zaradi posebnosti primera so tudi zaprosili pristojno ministrstvo za navodila oz. usmeritve glede razrešitve predmetne problematike.