Občina Postojna je pridobila evropska sredstva in pred nekaj leti obnovila streho, zdaj pa bo stolp po temeljiti obnovi namenjen novim vsebinam.

Občina Postojna je sredstva za prenovo strehe stolpa dobila iz čezmejnega programa IPA Adriatic v okviru projekta HERA že leta 2016. To je bila šele prva faza obnove, sedanja poteka v okviru projekta KRAS.RE.VITA, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, je povedala koordinatorka projekta Tanja Vasilevska Jagunič z Občine Postojna.

Predvideni so rekonstrukcijski posegi v kletni, pritlični in nadstropni etaži ter ureditev dostopa do stolpa za potrebe vzpostavitve interpretacijsko-izobraževalnega središča v vrednosti dobrega pol milijona evrov. Lastna sredstva bo v investicijo morala vložiti tudi postojnska občina. Predvidena je tudi ureditev parkirišč, kar bo pomembno vplivalo na celostno podobo območja za potrebe ureditve in vzpostavitve interpretacijsko-izobraževalnega središča. Rok za izvedbo del je do 30. novembra.

V pritličju in kletnih prostorih Ravbarjevega stolpa bo nastalo interpretacijsko-izobraževalno središče, je za STA povedal postojnski župan Igor Marentič.

Opremljeno bo z moderno avdio-vizualno opremo, tako da bodo obiskovalci lahko med obiskom videli tudi krajši film. Poleg interpretacije pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti in ekosistemov Planinskega polja bodo obiskovalcem ponudili še tiskano brošuro.

Ravbarjev stolp v Planini je zadnji ostanek Malega gradu, ki velja za enega najlepših primerov gotske grajske arhitekture na Slovenskem. Na zidovju so še vidni utori, ki kažejo na to, kako so si zidarji olajšali gradnjo. Za ohranitev stolpa do današnjih dni je zaslužna tudi knežja družina Windischgrätz. Na začetku 20. stoletja je dala pokriti stolp, ki je bil takrat že brez strehe. Nazadnje je Ravbarjev stolp novo streho dobil leta 2016.