Foto: Bogdan Miklič Foto:
Foto: Bogdan Miklič Foto:
Bojan Tudija iz romskega naselja Šmihel, ki velja za predstavnika tega naselja, meni, da bi lahko Romi sami veliko naredili, da ne bi bilo tovrstnih incidentov. Foto: Bogdan Miklič
Milena Kramar Zupan, direktorica novomeškega zdravstvenega doma, je pojasnila, ima zdravstveni dom po novem v Dobruški vasi kontaktno osebo, ki bo v primeru vsakega sumljivega klica preverila njegovo verodostojnost. Foto: Bogdan Miklič

Pred dnevi je morala ekipa nujne medicinske pomoči novomeškega zdravstvenega doma hiteti k Romom v Dobruško vas. Tam naj bi rojevala neka Rominja, a se je na koncu izkazalo, da gre za lažni klic. Ob prihodu reševalcev je sledilo posmehovanje, nekdo iz skupine prebivalcev naselja pa je poškodoval reševalno vozilo. S primerom se zdaj ukvarja policija, ki ima v rokah tako posnetek klica kot tudi telefonsko številko klicatelja.
Zaradi lastne varnosti so v Zdravstvenem domu Novo mesto sklenili, da se v romska naselja ne bodo odpravljali brez spremstva policije. Toda po nujnem sestanku predstavnikov zdravstvenega doma, policije, romskega naselja Dobruška vas in romskih aktivistov se je sklep zdravstvenega doma spremenil.
Milena Kramar Zupan, direktorica novomeškega zdravstvenega doma, je pojasnila, da so želeli na sestanku pristojne ustanove in romsko populacijo obvestiti, da imajo v zdravstvu velike težave zlasti pri izvajanju nujne medicinske pomoči, saj se število lažnih klicev v zadnjem času povečuje. "Že pred dvema letoma smo napovedali, da bomo uporabili spremstvo policije, a se to ni zgodilo. Upam in verjamem, da bo tudi v prihodnje ostalo enako, vendar je prav, da se incidenti z lažnimi klici kaznujejo. K njihovemu preprečevanju lahko veliko prispevajo Romi sami. Vsekakor bomo nujno medicinsko pomoč še naprej zagotavljali vsem, ki jo potrebujejo," je zatrdila Kramar Zupanova, ki je v isti sapi dodala, da so zaradi lažnih klicev ogroženi ljudje, ki pomoč dejansko potrebujejo. Dodala je, da ima zdravstveni dom po novem v Dobruški vasi kontaktno osebo, ki bo v primeru vsakega sumljivega klica preverila njegovo verodostojnost.
Bojan Tudija iz romskega naselja Šmihel, ki velja za predstavnika tega naselja, meni, da bi lahko Romi sami veliko naredili, da ne bi bilo tovrstnih incidentov. "Ne moremo biti vsi Romi kaznovani zaradi ene družine, ki razmišlja drugače kot drugi," pravi. Dodal je, da ne ve, ali je bil klicatelj mladoleten ali polnoleten, in izpostavil, da so doslej lažni klici prihajali iz Žabjaka in Dobruške vasi.
"Jaz ne maram, da pride policija na vrata z rešilnim vozilom," je na sestanku pripomnila Milena Tudija iz Šmihela, sicer predsednica romskega društva Romano veseli.

Bogdan Miklič, Radio Slovenija