Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc in Fatmir Bećiri, predstavnik Romov. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc in Fatmir Bećiri, predstavnik Romov. Foto: Bogdan Miklič Foto:
V zvezi z razpisom za romska društva, vrednim 60 tisoč evrov, pa je Tamara Vonta pojasnila, da ga bo letos objavil Urad za narodnosti in ne Svet romske skupnosti. Foto: Bogdan Miklič
"Zelo žalostno je, da se znotraj romske skupnosti pojavljajo očitki, da nekateri projekti ne prinašajo napredka," je menil Darko Rudaš iz Foruma romskih svetnikov. Foto: Bogdan Miklič

Predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš je po zaprti seji v izjavi za novinarje dejal, da je bila seja dobro zastavljena in v določenih trenutkih burna. V 1. točki so obravnavali projekte, ki jih izvajajo nevladne organizacije in državni organi. "Zelo žalostno je, da se znotraj romske skupnosti pojavljajo očitki, da nekateri projekti ne prinašajo napredka. Ne glede na to so tovrstni projekti še potrebni, izvajati pa jih je smiselno predvsem na področjih, na katerih bi lahko pospešili vključevanje romske skupnosti v družbo," je menil Rudaš.
Pogovarjali so se tudi o možnostih vodenja posebnih evidenc Romov, kar zakonodaja sicer prepoveduje, vendar bi bilo po Rudaševih besedah to včasih potrebno, da bi lahko sledili določenemu cilju in ugotavljali, kako neka stvar napreduje. Omenil je področje zaposlovanja, na katerem bi lahko točno povedali, koliko Romov je brezposelnih. Predsednica komisije za zaščito romske skupnosti Tamara Vonta je v zvezi s tem pripomnila, da bo treba drugače poiskati pokazatelje za ugotavljanje uspešnosti ukrepov, da bi tako izluščili ukrepe, ki so dobri in bi jih bilo pametno nadgraditi.
Rudaša je na seji razjezilo, ko je od Tamare Vonta slišal, da je bil Svet romske skupnosti (SRS) zaprošen, naj posreduje pripombe na osnutek sprememb zakona o romski skupnosti, vendar tega ni naredil. "Zgrožen sem nad takšnim odnosom. Zato zakon stoji, čeprav ga je nujno treba spremeniti, sicer bomo Romi še naprej stopicali na mestu. Romi, ki smo ignorirani v sedanjem zakonu, lahko rečemo, da so to storili namenoma, ker se bodo težko odrekli obstoječemu zakonu," je prepričan Rudaš. Kot je zatrdila Tamara Vonta, je na voljo še nekaj časa, da se izpelje postopek zbiranja pripomb in predlogov ter se zakon pošlje v državni zbor.
V zvezi z razpisom za romska društva, vrednim 60 tisoč evrov, je Vonta pojasnila, da ga bo letos objavil Urad za narodnosti, ne SRS. Dodala je, da razmišljajo še o projektu, s katerim bi se usmerili predvsem na romske deklice in ženske. Ta bo na vrsti nekoliko pozneje. Dotaknila se je tudi stanja v Dobruški vasi, ki se od lanskega maja ni bistveno spremenilo. "Poizkušamo najti skupni jezik v trikotniku Romov, občine in države," je pristavila.