Romski vrtec Romano je deloval od leta 2009. Foto: Bogdan Miklič
Romski vrtec Romano je deloval od leta 2009. Foto: Bogdan Miklič
Predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš si prizadeva, da bi se vrtec znova odprl. Foto: Bogdan Miklič

Tega ni storil, je pa vrtec lani novembra dokončno zaprl, ker mu je inšpektor zagrozil s tri tisoč evri denarne kazni, če bo v objektu še naprej delovala predšolska dejavnost. Hočevar ob tem pravi, da bi s porušitvijo stavbe, v kateri je vrtec redno obiskovalo 12 otrok iz naselja Hudeje, otrokom storil veliko škodo. Otroci so namreč po Hočevarjevih besedah tam pridobivali znanje in bili redno prisotni v vrtcu.

Upa na ugodno rešitev zapleta, zato se je danes udeležil sestanka vladne komisije za zaščito romske skupnosti, kjer bodo med drugim razpravljali tudi o vrtcu. Predlagal bo, da vrtec čim prej odprejo, saj je zdaj večina predšolskih otrok doma, le dva ali trije obiskujejo splošni vrtec v Trebnjem.

Če se bo vrtec zaprl, prihodnjih dvajset let ni mogoče veliko pričakovati od trebanjskih romskih otrok, saj ta generacija ne bo usvojila potrebnega znanja in ne bo končala osnovne šole, pa meni Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije. Pristavil je še, da se Forum romskih svetnikov zavzema za to, da se ustavijo vsi inšpekcijski postopki in da se čim prej vzpostavi delovanje vrtca.

Na Inšpektoratu RS za promet, energetiko in prostor so nam v četrtek pojasnili, da mora zavezanec izpolniti obveznost iz inšpekcijske odločbe najpozneje do 31. 1. 2013, saj je to rok, ki ga je s sklepom o dovolitvi izvršbe določil gradbeni inšpektor. Po tem datumu začne inšpektor z dejavnostmi za izvršitev odločbe po drugi osebi. Datum izvršbe po drugi osebi bo določen pozneje, če bo to potrebno.

Romski svetnik Hočevar je še dodal, da so pred dnevi inšpektorji v naselju med Romi preverjali, ali vrtec še deluje.