Med prvimi je bila v projektu Posavska špajza obnovljena tržnica v Brežicah Foto: Goran Rovan
Med prvimi je bila v projektu Posavska špajza obnovljena tržnica v Brežicah Foto: Goran Rovan
V Sevnici so nabavili osem novih stojnic in drugo turistično infrastrukturo Foto: Goran Rovan
V Krškem poteka obnova tržnice postopoma, deloma bo obnovljena že to jesen Foto: Goran Rovan
Šest posavskih občin želi spodbuditi proizvajalce hrane

Projekt »Posavska špajza« delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ocenjen pa je skoraj na 1,7 milijona evrov. Z njim želijo posavskim ponudnikom omogočiti prodajo njihovih izdelkov na domačih tržnicah, ki jih bodo seveda temeljito obnovili in opremili ali celo zgradili na novo. V vseh šestih posavskih občinah so se lotili projekta, da bi svojim občanom in tudi turistom ponudili doma pridelano sadje, zelenjavo, mesnine in druge izdelke.

V Sevnici je tržnica zaživela konec avgusta, prva pa je bila obnovljena tržnica v Brežicah in to že v začetku julija. Brežiški župan Ivan Molan o obnovi pravi: »Obnova samo brežiške tržnice je stala okoli 380 tisoč evrov. Od tega smo 260 tisoč evrov pridobili evropskih sredstev. Gre pa tu seveda najprej za oblikovno obnovo in predvsem prilagoditev k novim standardom prodaje domačih proizvodov. Obnova je zajela izvedbo transparentne fasade v kombinaciji lesa in fasadnih plošč, ureditev sanitarij in tržnega prostora ter zunanjo ureditev, vključno z ureditvijo dostopov do objekta. Hkrati so se na novo uredile inštalacije in razsvetljava skupnih prostorov ter preplastitev tal.«

Da bi povečali prodajo lokalno pridelane hrane so pripravili tudi več delavnic za pridelovalce, hkrati pa s tržnimi dnevi in drugimi aktivnostmi ozaveščajo in vabijo tudi prebivalce. Po mnenju Vlaste Kuzmički, ki je na občini Sevnica kot nosilcu projekta zadolžena za Posavsko špajzo je sevniška občina poleg obnove tržnice in nabave novih stojnic nabavila tudi določeno turistično infrastrukturo. Preureditev kmečke tržnice zajema namreč osem stojnic in je dopolnjena z obnovo še dveh turistično-promocijskih in razstavnih prostorov, namenjenih društvom in lokalnim ponudnikom, enega v mestnem jedru - trškem dvorcu in drugega na Gradu Sevnica. V sklopu projekta so za uporabo društev nabavili tudi mobilni prireditveni oder, dva prireditvena šotora in pripadajočo premično opremo.

Sicer pa Kuzmičkijeva o ciljih projekta pove: »Cilj tega projekta je vsekakor povečanje tržne prepoznavnosti po celotnem Posavju in tega podeželskega območja. Dejansko je ta lokalno pridelana hrana rdeča nit celotnega tega projekta. Gre za nove prodajne kapacitete za neposredno prodajo lokalnih in regionalnih produktov, okoliških kmetij, rokodelcev, društev ter drugih nevladnih organizacij iz Posavja.« V Krškem bo delna obnova tržnice končana jeseni, v Bistrici ob Sotli in Kostanjevici na Krki poteka obnova prostorov, ki bodo poslej služili za prodajo kmetijskih pridelkov, v Radečah pa bodo za potrebe tržnice zgradili nov objekt, ki pa bo dokončan šele prihodnje leto.

Za MMC Goran Rovan

Šest posavskih občin želi spodbuditi proizvajalce hrane