Prah z metle namreč prehaja tudi v kri otrok, opozarja Ivartnik. (Fotografija je simbolična.) Foto: Pixabay
Prah z metle namreč prehaja tudi v kri otrok, opozarja Ivartnik. (Fotografija je simbolična.) Foto: Pixabay

Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini se čez dve leti končuje, nujno pa bi bilo, da bi to nadaljevali, opozarjajo strokovnjaki.

Kot je poročala dopisnica Radia Slovenija Metka Pirc, na letošnje boljše rezultate vsebnosti svinca v krvi otrok pomembno vplivajo strožji higienski standardi zaradi novega koronavirusa, ugotavlja Matej Ivartnik iz ravenske enote Nacionalnega inštututa za javno zdravje. "Idealen odziv bi bil, da bi lahko živeli, kot smo navajeni, brez posebne osebne skrbi in odgovornosti, v čistem okolju. Kot smo včasih govorili, da velja specifika za Črno in svinec, zdaj v tem trenutku (op. zaradi novega koronavirusa) velja za skoraj ves svet. Se pač moramo prilagajati, za Črno in Mežico bo to veljalo tudi vnaprej, dokler bo svinec v okolju, bodo te prilagoditve nekoliko drugačne. Ena, ki smo jo letos svetovali, je, da prenehajo pometanje z metlami."

Prah z metle namreč prehaja tudi v kri otrok. Analize izpostavljenim otrokom omogočijo posebno obravnavo, zato jih je smiselno nadaljevati, v sanacijski program pa vključiti še industrijo in ukrepe na zasebnih zemljiščih. "Kar se tiče sanacije, je jasno: kjer smo okolje onesnažili do te mere, da v njem ne moremo bivati varno, moramo narediti vse, kar se da narediti v danem okolju, da to bivanje čim bolj olajšamo, ali pa se odločiti za druge recepte in ločiti bivalna in industrijska okolja," še pravi Ivartnik.

S svincem sta najbolj onesnaženi Črna in Mežica.

Kot je poročala Slovenska tiskovna agencija, je območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Ravne na Koroškem na redni spomladanski odvzem krvi letos povabila 146 triletnikov iz občin Mežica in Črna na Koroškem. V teh dveh občinah namreč zaradi obremenjenosti okolja s težkimi kovinami od leta 2008 izvajajo program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja. Od letos vabljenih se je odvzemov krvi v laboratorijih v Mežiški dolini udeležilo 106 otrok, kar je 73 odstotkov vabljenih, laboratorijske analize odvzetih vzorcev pa so opravili na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Pri obdelavi podatkov je nato NIJZ zaradi kriterija starosti oz. kraja bivanja otroka izločil šest rezultatov, tako da so v končni obdelavi podatkov zajeti rezultati za sto otrok.

Višje vrednosti pri dečkih kot deklicah

Štirje otroci od 100 so imeli vrednosti svinca v krvi 100 mikrogramov oz. več na liter krvi. Vrednosti, nižje od 50 mikrogramov svinca na liter krvi, pa je letos imelo 80 otrok, kar pomeni najvišji delež od začetka izvajanja programa.

Letos izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok so znašale od 11 do 209 mikrogramov svinca na liter krvi. Povprečna koncentracija svinca v krvi je bila 37,9 mikrograma na liter. V analizo je bilo vključenih 51 rezultatov testiranja krvi deklic in 49 rezultatov testiranja krvi fantov. Primerjava rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol pa je pokazala višje vrednosti svinca pri otrocih iz občine Črna na Koroškem in pri dečkih.