Spomenik je zgrajen kot arhetip branika, od njega pa se odpira pogled na Jadransko morje, Furlanijo, Dolomite, Alpe in Vipavsko dolino. Foto: BoBo
Spomenik je zgrajen kot arhetip branika, od njega pa se odpira pogled na Jadransko morje, Furlanijo, Dolomite, Alpe in Vipavsko dolino. Foto: BoBo

Mogočni spomenik braniteljem slovenske zemlje, ki stoji na razglednem vrhu kraške planote Cerje, je najbolj obiskana turistična točka občine Miren - Kostanjevica. Ko so ga leta 2013 odprli za javnost, ga je obiskalo 3.000 ljudi, lani že 17.000. Občina si že dolgo prizadeva, da bi postal spomenik državnega pomena. Lokalna skupnost namreč organizacijsko, finančno in strokovno ni sposobna dokončati dela na in ob spomeniku ter ga strokovno upravljati. Pred dnevi pa so občina, državni svet in društvo TIGR podpisali dogovor o sodelovanju, s katerim naj bi se končno začeli postopki za priznanje statusa spomenika državnega pomena.

Ne le spomenik, ki je zgrajen kot arhetip branika in od koder se odpira pogled na Jadransko morje, Furlanijo, Dolomite, Alpe in Vipavsko dolino, tudi kraške poti v bližini, ki vodijo po ostalinah soške fronte, so privlačne tako za domačine kot druge obiskovalce. Vendar nedokončani projekt ostaja preveliko breme za občino. Župan Mauricij Humar je ob tem povedal, da pomnik že od začetka gradnje ni imel ustreznega statusa: "Status, ki je primeren za ta objekt, je status državnega pomena. Prav zaradi tega smo se predsednik državnega sveta Mitja Bervar, predsednik društva TIGR dr. Savin Jogan in jaz kot župan občine Miren - Kostanjevica dogovorili in podpisali sporazum. Za cilj smo si postavili, da bi maja 2016 ta spominski park dobil ustrezen status".

Ko bo spomenik dobil status državnega pomena, občina računa na stalen vir financiranja. "To je tudi nujno za normalno delovanje in razvoj pomnika na Cerju. To je namreč zdaj na plečih občine Miren - Kostanjevica, kar pa je preveliko breme, saj gre za to skupaj z amortizacijo 140.000 evrov letno. To je za naš proračun bistveno preveč. Mi tako velikega objekta nismo sposobni dolgoročno voditi niti organizacijsko niti strokovno niti finančno," je še povedal župan.

Vsi trije podpisniki omenjenega dogovora ugotavljajo, da Slovenija nima osrednjega spominskega in protokolarnega pomnika, posvečenega vsem vojnam, še zlasti soški fronti. Zato bi spominski park Cerje s statusom spomenika državnega pomena lahko postal kraj, kjer bi domače in tuje delegacije s simboličnim polaganjem vencev izražale sporočilo miru.

Nataša Uršič, Radio Koper