Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Na pobudo Ivana Otta smo na panoju predstavili tudi žalostne usode otrok s Petrička, ki so jih v taborišču ločili od staršev," so sporočili s celjske občine. Tekstovno in grafično obsežnejše gradivo bodo po napovedih v kratkem objavili na spletni strani Mestne občine Celje.

Dostopno bo tudi prek QR-kode, ki jo bodo namestili na pano. Informacijski pano je pripravila novoustanovljena Komisija za umestitev spominskih plošč in obeležij na območju Mestne občine Celje.

Veliko zaslug pri ureditvi imajo po navedbah celjske občine predvsem Muzej novejše zgodovine Celje, Mitja Ferenc, ki je pripravil tekstovno in grafično gradivo, ter celjska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je izdala kulturnovarstveno soglasje. Ureditev informacijskega panoja je podprlo tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Spominski park Teharje je bil zgrajen jeseni 2004, deset let pozneje pa je bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Park in osrednji spomenik je z zmagovitim natečajnim projektom zasnoval arhitekt Marko Mušič. Javno podjetje Zelenice skrbi, da je park vedno lepo urejen, so še sporočili s celjske občine.