Foto: BoBo/Borut Živulović
Foto: BoBo/Borut Živulović

Ljudska iniciativa Velenje je državnemu zboru, vladi ter ministrstvu za okolje, podnebje in energijo vročila zahteve za znižanje cen toplotne energije. Velenjska iniciativa zahteva, da se DDV za opravljene storitve oziroma izdane račune za toplotno energijo in ogrevanje vode zniža na 9,5 odstotka in da se zakonodaja uredi tako, da se iz cene ogrevanja za gospodinjstva in poslovne uporabnike, ki niso zavezanci za DDV, izključi cena kuponov za CO2.

Med preostalimi zahtevami so še zagotovitev finančnih spodbud za spodbujanje rabe distribucijskih sistemov za daljinsko ogrevanje in proizvodnjo toplotne energije s pomočjo kogeneracije, finančna sredstva za pravične odškodnine za degradacijo okolja in ljudi v Šaleški dolini ter sprememba pravilnikov in aktov o načinu odčitavanja in delitve porabljene toplote v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi enotami.

Od Termoelektrarne Šoštanj (Teš) pa zahtevajo, da ceno toplotne energije zniža na 20 evrov za megavatno uro. "Teš proizvaja toplotno energijo s kogeneracijo. Primarna naloga Teša je proizvodnja električne energije, sekundarna pa proizvodnja toplotne energije. Para za proizvodnjo toplotne energije se vzame na turbinskih odjemih, to je para, ki je že skoraj vso delazmožno energijo oddala v turbini za proizvodnjo električne energije. Torej gorivo za proizvodnjo topotne energije za ogrevanje Šaleške doline ne more biti premog, temveč in zgolj že skoraj izkoriščena para, ki je že oddala večino delazmožne energije v turbini za proizvodnjo električne energije," so navedli v iniciativi.

Če zahteve ne bodo upoštevane, so napovedali sprožitev postopka za razpis referenduma. Od pristojnih pričakujejo, da se na njihove zahteve odzovejo v naslednjih 14 dneh.

Predstavniki iniciative so po poročanju STA-ja skušali predati svoje zahteve Tešu, vendar so jim to preprečili varnostniki. Zahteve je nato prevzela tiskovna predstavnica Teša.

Teš znižal cene na 48,13 evra za megavatno uro

"Cena toplotne energije, ki jo Teš proizvaja za Šaleško dolino, je regulirana s strani Agencije za energijo na podlagi akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Prodajna cena toplotne energije se določi na podlagi upravičenih stroškov proizvodnje toplotne energije in je sestavljena iz variabilnega in fiksnega dela," so v ponedeljek sporočili iz Teša.

Cena toplotne energije se je v letu 2023 po njihovih navedbah gibala od 45,99 evra za megavatno uro v januarju, 50,29 evra za megavatno uro od februarja do aprila, do 51,27 evra za megavatno uro, kolikor je znašala od maja do decembra 2023.

"Teš je konec meseca decembra 2023 na Agencijo za energijo oddal vlogo za znižanje cene na 48,38 evra za megavatno uro z veljavnostjo od 1. 1. 2024 dalje, kar je rezultat pogajanj in doseženih cen premoga, vladne regulative na področju določitve cen plina in upoštevanja cen delnega nakupa emisijskih kuponov za leto 2024 po ugodnejši ceni kot za leto 2023," so še pojasnili v Tešu.

Velenjska občina ne določa cene toplote

Velenjski župan Peter Dermol pa se je po poročanju STA odzval na navedbe ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra iz sredine meseca, da v nekaterih primerih breme neskrbnega gospodarjenja z gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja oz. s sistemi distribucije toplote nosijo občani ter da je med občinami z mankom projektov in ambicij za spremembe tudi velenjska.

Dermol je dejal, da ne občina ne velenjska komunala ne sodelujeta pri določanju cene toplote iz Teša, da pa bi lahko s spremembo zakona postali aktivni udeleženki pri oblikovanju variabilnega dela cene toplote.

Glede manka projektov je Dermol dejal, da so že oktobra 2022 pristojnim izročili izvod akcijskega načrta preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja in da so skupaj s Komunalnim podjetjem Velenje k preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja pristopili že leta 2020. "Prva faza projekta preobrazbe, ki bo financirana iz evropskega sklada za pravični prehod in je vredna 27 milijonov, je v teku in bo zaključena leta 2028," je izpostavil.

Ljudska iniciativa Velenje zahteva nižje cene ogrevanja