Foto: BoBo
Foto: BoBo

Komunalno podjetje Velenje (KPV) je predstavnike lokalne skupnosti obvestilo, da je Termoelektrarna Šoštanj (Teš) znižala ceno toplotne energije v Velenju, kar je, kot navajajo, rezultat pogajanj in doseženih cen premoga, vladne regulative na področju določitve cen plina in upoštevanja cen delnega nakupa emisijskih kuponov za leto 2024 po ugodnejši ceni kot za leto 2023.

Komunalno podjetje Velenje je sporočilo, da bo variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za gospodinjstva Šaleške doline od 1. februarja znašal 68,67 evra na MWh (brez DDV), kar po navedbah KPV-ja pomeni 6-odstotni padec variabilnega dela cene toplote. Variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo poslovnega in industrijskega odjema ostaja nespremenjen in znaša 73,05 evra/MWh (brez DDV-ja).

Komunalno podjetje Velenje o ceni ogrevanja v Saleški dolini

"Sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini je še vedno med cenovno najugodnejšimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji. A se moramo vsi zavedati, kot pravijo tudi energetski strokovnjaki, da tako nizkih cen energije, ko smo jih v Sloveniji imeli do zdaj, ne bo več. Šaleška dolina je pred izjemno pomembnim obdobjem prestrukturiranja po koncu izkopavanja premoga, zato smo v Komunalnem podjetju Velenje že začeli z izvajanjem preobrazbe Sistema daljinskega ogrevanja (SDO), ki bo v prihodnosti popolnoma neodvisen od premoga. To pomeni, da bo cena za končne uporabnike v prihodnosti pod bistveno manjšim vplivom nakupa emisijskih kuponov, hkrati pa bodo izgube v sistemu zaradi obnove precej manjše."

Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj sta, kot še navajajo, z novim letom za obstoječo kurilno sezono za uporabnike daljinskega sistema ogrevanja vnovič uvedli subvencijo toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo v višini 10 evrov na MWh (brez DDV-ja).

Hkrati bosta občini še dodatno subvencionirali ceno toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo v višini 10 evra na MWh za januar in februar 2024, za marec in april 2024 pa v višini 5 evrov na MWh.

"Ker so uporabniki široke potrošnje individualnih hiš račune za akontirane količine že prejeli, bo subvencija obračunanih količin toplote za mesec januar 2024 upoštevana na izdanih računih v naslednjem mesecu, februarju. Dodatno bosta občini pomagali upravičencem energijskega toplotnega dodatka z znižanjem stroška toplote za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode v višini 40 odstotkov v času kurilne sezone, namesto do zdaj fiksno določenega zneska," so navedli.

Ker se zavedajo stiske prebivalcev zaradi visokih cen ogrevanja, občanom predlagajo, da o možnosti toplotnega dodatka, obročnega odplačevanja in drugih oblikah pomoči povprašajo občinsko upravo v svoji občini ali stopijo v stik z njimi.

Občina za reševanje stisk občanov zagotovila še milijon evrov

Ukrepe za reševanje stisk občanov je obravnaval tudi velenjski mestni svet, ki je na seji sprejel rebalans proračuna, s katerim se zagotavlja še milijon evrov dodatne pomoči občane. Skupaj je tako letos za različne oblike pomoči Velenjčanom na voljo 10,7 milijona evrov, je na novinarski konferenci povedal velenjski župan Peter Dermol.

Župan je dejal, da bo velenjsko občino subvencioniranje cen ogrevanja in sanitarne tople vode stalo 600.000 evrov. Za energijsko-toplotni dodatek, ki bo po novem znašal 40 odstotkov stroškov porabe toplotne energije oz. plina, vendar največ do 150 evrov mesečno, ter sofinanciranje ukrepov za zmanjševanje porabe toplote pa je v občinskem proračunu predvidenih 200.000 evrov.

Za enkratno denarno pomoč za plačilo osnovnih življenjskih potrebščin pa je občina namenila 400.000 evrov. Dermol je pojasnil, da je 70 odstotkov občanov januarja prejelo položnice za ogrevanje v višini do 150 evrov, 17 odstotkov jih je prejelo položnice v višini med 150 in 200 evrov, 13 odstotkov pa nad 200 evrov.

Napovedal je, da bodo ustanovili tudi odbor za pomoč najbolj ranljivim skupinam v velenjski občini, občanom pa bo na voljo tudi info točka za svetovanje glede možnosti za finančno pomoč. Od Evropske investicijske banke pa Dermol v prihodnjih mesecih pričakuje dogovor glede financiranja energetske sanacije stanovanjskih blokov.

Ljudska iniciativa zahteva preklic januarskih položnic

Ljudska iniciativa Velenje, ki je pred dnevi na Titovem trgu v Velenju zaradi visokih cen ogrevanje izvedla protest, pa še naprej zahteva preklic januarskih položnic za ogrevanje in nižje cene. Sara Bajec, predstavnica ljudske iniciative Velenje, je v oddaji Marcel v ponedeljek na TV Slovenija povedala, da če se njihove zahteve ne bodo upoštevale, napovedujejo naslednji protest, ki bo v soboto dopoldne na Titovem trgu. Ne izključujejo blokade mesta, če njihove zahteve ne bodo ustrezno uslišane.

V Komunalnem podjetju Velenje so velenjski civilni iniciativi odgovorili, da so položnice izdane na podlagi dejanskih odčitanih porab objektov in principa delitve, na katerega nimajo vpliva, ter veljavnih cen po uradno objavljenih cenikih. Ne obstaja pravna podlaga za preklic položnic, saj bi s tem namenoma kršili obstoječo zakonodajo.

Glede zahteve za znižanje cene toplotne energije so navedli, da so cene energetskih virov pomemben dejavnik v kakovosti življenja, zato so z občinami ustanoviteljicami pripravljeni preučiti možnosti za znižanje cen toplotne energije. Na zahtevo za 30-odstotno zmanjšanje priključne moči vsem stanovanjskim stavbam so odgovorili, da ne oni ne občine ne smejo samovoljno zniževati obračunske moči. To morajo izvesti stanovalci v večstanovanjskih stavbah z upravnikom.

Foto: Agencija za energijo
Foto: Agencija za energijo

Teš: Para za ogrevanje se ne uporablja za proizvodnjo elektrike

Na očitek iniciative, da je toplotna energija, ki jo zagotavlja Teš, odpadni produkt, so v Tešu zatrdili, da to ne drži. Para, ki jo uporabijo za proizvodnjo toplote za velenjsko komunalo, se po navedbah Teša ne more uporabiti za proizvodnjo električne energije.

Teš, kot so pojasnili za STA, za proizvedeno toplotno energijo zaračuna strošek goriva v deležu odvzete pare, ki je odvzeta za ogrevanje vročevodov za daljinsko ogrevanje. Glede na porabljeno količino premoga za to paro se morajo skladno z direktivo obračunati tudi emisijski kuponi za proizvedeno količino ogljikovega dioksida.

Velenjska občina bo subvencionirala položnice