Protest na Titovem trgu v Velenju v organizaciji Ljudske iniciative Velenje. Foto: BoBo
Protest na Titovem trgu v Velenju v organizaciji Ljudske iniciative Velenje. Foto: BoBo

Ljudska iniciativa Velenje je na Titovem trgu v Velenju zaradi visokih cen ogrevanja izvedla protest. Po besedah predstavnika iniciative Asmirja Bečarevića je nedopustno, da je velenjska komunala položnice, ki bodo ljudi pahnile v revščino, sploh poslala. Nekateri so januarja namreč prejeli položnice za december, ki so trikrat višje od tistih za november. Nekaj občanov je ob tem napovedalo, da jih ne bo poravnalo.

Po nedavnem poročanju Slovenske kronike so se zneski za ogrevanje povečali tudi za 50 odstotkov. TV Slovenija je navedla primer posameznega stanovanja s 70 kvadratnimi metri, za katero je mesečno ogrevanje stalo več kot 400 evrov.

"Ne smemo dovoliti, da kmet, ki pozimi nima sena, proda kravo. Ne bomo prodajali svojih stanovanj, da plačamo visoke položnice za ogrevanje. Zahtevamo, da se cena toplotne takoj zniža za polovico," je na shodu dejal Bečarević.

Po njegovem mnenju je nedopustno to, da vlada ni ohranila znižanega davka na dodano vrednost za ogrevanje. Bečarević je izpostavil, da se je cena toplotne energije iz Termoelektrarne Šoštanj (Teš) v zadnjih šestih zvišala za 300 odstotkov. V iniciativi od Premogovnika Velenje in Teša ob tem zahtevajo nadomestilo iz naslova degradacije okolja za ljudi.

Župan Dermol kot državni svetnik predlagal nekaj ukrepov

Župan Velenja Peter Dermol. Foto: MMC RTV SLO
Župan Velenja Peter Dermol. Foto: MMC RTV SLO

Velenjski župan in državni svetnik Peter Dermol je na seji državnega sveta predlagal, da se državni pravilnik, ki določa obračun stroškov toplotne energije, dopolni tako, da se, če enota v večstanovanjski stavbi ni v uporabi najmanj en mesec, poraba toplote za to enoto za to obdobje obračuna po dosedanjih določbah. Preostali del neporabljene toplote, ki bi odpadel na to enoto, če bi bila v uporabi, pa bi se kot olajšava upoštevala za enote, ki mejijo na to enoto, in ne na celotno stavbo v povprečju enakih mesecev preteklih let.

Sorodna novica V Velenju iniciativa zahteva preklic januarskih položnic za ogrevanje

Podal je tudi pobudo za povišanje subvencij za energetsko sanacijo starejših večstanovanjskih stavb. Ta trenutno znaša 18 evrov na kvadratni meter za pročelje oz. največ 20 odstotkov za posamezni ukrep, kar je razmeroma nizka subvencija glede na strošek investicije.

Predlagal je ponovno uvedbo kreditov za energetske sanacije večstanovanjskih stavb z odplačilom mesečnih obrokov v breme rezervnega sklada. Po trenutni zakonodaji namreč lahko kredit dobi samo posamezni lastnik stanovanja, ki plačuje obroke kredita sam in se ne krijejo iz rezervnega sklada. V primeru 100-odstotnega soglasja etažnih lastnikov bi lahko pridobili lastniki kredit v breme rezervnega sklada z bistveno nižjo obrestno mero, kot jo trenutno ponujajo banke oz. hranilnice.

Velenjska komunala opozarja na zakonske in druge omejitve

V Komunalnem podjetju Velenje so povedali, da so položnice izdane na podlagi dejanskih odčitanih porab objektov in sistema delitve, na katerega nimajo vpliva, in veljavnih cen po uradno objavljenih cenikih. Ne obstaja pravna podlaga za preklic, saj bi s tem podjetje namenoma kršilo obstoječo zakonodajo, so zapisali.

Glede zahteve po začasni ustavitvi izdajanja novih položnic so pojasnili, da so cene komunalnih storitev odvisne od različnih dejavnikov, kot so stroški proizvodnje, vzdrževanja infrastrukture, energetski viri in drugi operativni stroški.

Glede zahteve za znižanje cene toplotne energije so v komunali navedli, da so cene energetskih virov pomemben dejavnik v kakovosti življenja, zato so z občinami ustanoviteljicami pripravljeni preučiti možnosti za znižanje cen toplotne energije. Na zahtevo po 30-odstotnem zmanjšanju priključne moči vsem stanovanjskim stavbam pa so odgovorili, da ne oni ne občine ne smejo samovoljno zniževati obračunske moči. To morajo izvesti stanovalci v večstanovanjskih stavbah prek upravnika.

Emisijski kuponi stanejo

Na očitek iniciative, da je toplotna energija, ki jo zagotavlja Teš, odpadni produkt, so v elektrarni zatrdili, da to ne drži. Dejali so, da se para, ki jo uporabijo za proizvodnjo toplote za velenjsko komunalo, ne more uporabiti za proizvodnjo električne energije.

Teš za proizvedeno toplotno energijo zaračuna strošek goriva v deležu odvzete pare, ki je odvzeta za ogrevanje vročevodov za daljinsko ogrevanje. Glede na porabljeno količino premoga za to paro se morajo skladno z direktivo obračunati tudi emisijski kuponi za proizvedeno količino ogljikovega dioksida.