Skladiščenje pepela je razburilo občane. Foto: TV Slovenija

Po poročanju Radia Slovenija so se svetniki odločili na podlagi novih analiz pepela, ki jim jih je posredovalo podjetje Energetska družba Trbovlje. Sklepi, ki so jih sprejeli, pa so odprli pot načrtovani oziroma nadaljnji sanaciji in uporabi elektrofiltrskega pepela pri tem, seveda ob upoštevanju vseh predpisov, ki veljajo za to področje.

Razprava o sanaciji degradiranih površin v Trbovljah oziroma o primernosti ali neprimernosti uporabe elektrofiltrskega pepela pri tem je sinoči brez prisotnosti okoljevarstvenikov Civilne iniciative Trbovlje izzvenela v pomirjajočih in spravljivih tonih. Sklepi, ki so jih sprejeli, pa so odprli pot načrtovani oziroma nadaljnji sanaciji in uporabi elektrofiltrskega pepela pri tem, seveda ob upoštevanju vseh predpisov, ki veljajo za to področje. Imenovali so predstavnika občinskega sveta, ki bo potek del nadziral in o tem obveščal občinski svet občine Trbovlje, je še poročal Radio Slovenija.

Načrtovana sanacija s predelanim pepelom
Energetska družba Trbovlje je v sklopu načrtov za sanacijo degradiranega območja nekdanje deponije premoga Lakonca julija tam začela skladiščiti pepel iz ljubljanske toplarne. Do 25. julija, ko so to zaradi zavez o dodatnih analizah prenehali, so tja navozili 60.000 kilogramov elektrofiltrskega pepela, ki so ga nameravali predelati v gradbeni material.

Trboveljski občinski svetniki pa so na avgustovski izredni seji takim načrtom nasprotovali in od podjetja zahtevali analize, ki bi pokazale morebitne posledice početja. Analizo že odloženega materiala je opravil Regionalni tehnološki center Zasavje, vodja laboratorija Uroš Drobnič pa je svetnikom povedal, da je analiza pokazala, da gre za nenevaren odpadek, ki je v skladu s predpisi in zakonodajo.

Po njegovih besedah so bile vse izmerjene koncentracije pod mejnimi vrednostmi in ne izkazujejo nobenih nevarnosti za zdravje ljudi, zato je pepel primeren za odlagališče nenevarnih odpadkov, v primeru kakršne koli predelave pa bi bilo treba dokazati lastnosti inertnosti, ki v sedanji fazi niso bile preverjene.

Renko: Upoštevali bomo voljo skupnosti
Direktor podjetja, ki je del skupine HSE, Ervin Renko je dodal, da je analiza pokazala, da pepel ob primernem ravnanju nima škodljivih vplivov, z njim pa so nameravali sanirati brežine nekdanje deponije premoga. Čeprav gre po njegovem mnenju za pravno nezavezujoče mnenje v zvezi s to dejavnostjo, je že pred sejo napovedal, da bodo spoštovali voljo lokalne skupnosti, a pri tem želi, da bi za vse pravne subjekte na tem območju veljali enaki vatli.

Energetika Ljubljana je pepel v Trbovlje začela voziti, ko je okoljska inšpekcija predelavo odpadkov prepovedala Termitu, to pa je vznemirilo občane Trbovelj in predstavnike trboveljske občine. Družba je namreč s HSE-jem sklenila pogodbo o odvozu pepela do konca oktobra letos.

Ob tem so v podjetju spomnili, da ljubljanska toplarna za proizvodnjo energije od leta 2002 uporablja rjavi premog z zelo nizko vsebnostjo žvepla in pepela ter od leta 2008 lesno biomaso oz. lesne sekance. Pepel, ki nastaja v procesu pridobivanja energije, oziroma material iz njega se lahko uporablja za nasipni material, pa tudi sicer naj bi bil povsod po svetu precej uporabljan v gradbeni industriji.