Sedež Univerze na Primorskem. Foto: Edi Mavsar
Sedež Univerze na Primorskem. Foto: Edi Mavsar
Podjetje Duval
Prostore še po več kot petih letih od sklenitve spornega posla zaseda podjetje Duval. Foto: Edi Mavsar
Terasa
Je bila terasa dana ŠOUP-u mimo razpisa? Foto: Edi Mavsar

Na Univerzi na Primorskem (UP) so kmalu po zamenjavi vodstva sredi lanskega leta ugotovili, da je pogodba o najemu lokalov v pritličju univerzitetne stavbe, ki jo je leta 2008 sklenilo prejšnje vodstvo na čelu z rektorjem Radom Bohincem, za univerzo škodljiva. Lokale je v najem dobila Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP), v javnosti pa so se takrat pojavili namigi, da je na izbiro vplivala tesna povezanost med njenim takratnim predsednikom Sebastjanom Koklom in tedanjim vodstvom univerze. Okoliščine zgodbe, ki smo jih začeli raziskovati že pred letom dni, v postopke pridobivanja dokumentov pa se je kar dvakrat vključila tudi informacijska pooblaščenka, še danes niso povsem jasne, saj se je dobršen del dokumentacije celo izgubil.

Posel začela Lucija Čok
Avgusta 2007 so na univerzo prispele tri ponudbe za najem 82 m2 pritličnih prostorov na elitni lokaciji v samem središču Kopra. Začelo se s sklepom tedanje rektorice Lucije Čok, poti naprej pa niso povsem jasne, saj na univerzi do danes niso uspeli prepričljivo pojasniti, ne kje ne kdaj je bil razpis ali zbiranje ponudb objavljeno. Za najem gostinskega lokala in knjigarne so se potegovali Študentska organizacija UP-ja, podjetje Barval d. o. o. in Duval d. o. o. "Že imena prijaviteljev, ki so oddali ponudbe za najem lokalov, nakazujejo na sumljivost posla. Gre za podjetja, ki tvorijo čuden trikotnik. Direktor Duvala Goran Sambt je bil svoj čas predsednik nadzornega sveta ŠOUP-a. Zastopnik Barvala pa je hkrati lastnik podjetja Europlesk, ki je ŠOUP-u več let oddajal poslovne prostore," pravi Željko Urumović, nekdanji član Študentskega sveta UP-ja in nekdanji predsednik Študentskega zbora UP-ja, ki je bil z direktorjem ŠOUP-a Sebastjanom Koklom zaradi skrivanja dokumentacije že večkrat na bojni nogi.

Zmaga ŠOUP-a, a lokali končajo v rokah Duvala
Največ ponudi Študentska organizacija UP-ja, konkretno 14 evrov/m2. Vse druge ponudbe so bile nižje.

Formalno gre lokal v roke ŠOUP-a, a na terenu je slika povsem drugačna. Dobičkonosen posel izvaja neizbrano podjetje Duval. Najemna pogodba med ŠOUP-om in UP-jem tako veriženje, zanimivo, dopušča. "Ni mi jasno, da lahko neka študentska organizacija dobi v najem prostore za študente, nato pa jih odda naprej prijateljskemu podjetju, ki v njih izvaja tržno dejavnost," pravi Urumović.

Sporen posel podpisal Rado Bohinc
Postopek je s podpisom pogodbe med UP-jem in ŠOUP-om leta 2008 formalno sklenil naslednik Lucije Čok, Rado Bohinc. Ta trdi, da je imela postopek izbire v svojih rokah posebna komisija. "Pri samem konkretnem poslu izbire nisem sodeloval, tako kot niti pri enem od številnih javnih naročil, vselej je bila imenovana komisija, ki je opravila izbor, in vselej je bil predlog komisije sprejet," pravi Bohinc. Kdo je v njej sedel in kdaj se je sešla, je, kot pravi, razvidno iz dokumentacije v spisu, ki jo hranijo na rektoratu. "Dokumentacije o tem sam ne morem zahtevati od rektorata, ker v tej zadevi ne teče noben postopek. Tudi vaš (ponoven) poizkus kriminalizacije me ne upravičuje, da pridobim dokumentacijo," je na naša poizvedovanja v elektronski pošti zapisal Bohinc. Obrnili smo se na rektorat, kjer so nam povedali, da lahko podajo odgovore "zgolj na podlagi dokumentacije, s katero razpolagamo v arhivu rektorata UP-ja". A iz dokumentacije "ni razvidno, kdo so bili člani komisije", so še zapisali iz pisarne aktualnega rektorja Dragana Marušiča.

Nekdanji študentski funkcionar Željko Urumović cinično ugotavlja, da so odgovori pristojnih skladni z njegovimi pričakovanji. "Na samem sestanku s takratnim rektorjem Radom Bohinjcem smo predstavniki Študentskega sveta UP-ja dobili vtis, da tako univerza kot direktor ŠOUP-a Sebastjan Kokl prikrivajo oziroma zamegljujejo dejstva v zvezi z oddajo teh prostorov. Sebastjan Kokl je takrat nastopil zelo suvereno in v prepričanju, da on odloča o tistih prostorih, o tem, kaj se bo v njih dogajalo, kako bodo stvari tekle ipd. Dobili smo vtis, da je ŠOUP tisti, ki odloča. Danes, ko po več letih od tistega sestanka imamo na vpogled vsaj tisti del dokumentacije, ki se ni izgubil, je jasno, da je bil sam razpis prirejen z namenom, da se bo s temi prostori lahko počelo marsikaj."

Novi najemniki, nove nepravilnosti
Zgodba pa ima svoje nadaljevanje. Lani poleti so se na UP-ju odločili, da bodo s ŠOUP-om prekinili najemno pogodbo. "To smo bili kot dobri gospodarji dolžni narediti, saj smo prepričani, da lahko za lokal iztržimo več, kot plačuje trenutni najemnik," je razloge za prekinitev pogodbe maja 2012 osvetlil prorektor UP-ja Rok Strašek. Najemniku so dali leto dni časa, da zapusti prostore, medtem pa so objavili javni razpis, s katerim so iskali novega najemnika. A sledil je ponoven zaplet. Razpis je univerza razveljavila, češ da s prejšnjim najemnikom še ni razrešila vseh formalnosti in da posledično "ne obstajajo pogoji za oddajo poslovnega prostora". Novi ponudniki so tako dobili vrnjene še zaprte ponudbe, z njimi pa obljubo, da jih bodo o morebitnem novem razpisu pisno obvestili. Ta, kot pravijo na UP-ju, zdaj že teče, a ponudniki o novem razpisu niso bili obveščeni.

Terasa v roke ŠOUP-a brezplačno?
Razpoložljiva dokumentacija, ki nam jo je uspelo pridobiti, nakazuje na dejstvo, da je bila terasa pred gostinskim lokalom Kantina v velikosti nekaj več kot 22 m2 dana najemniku "za povrhu". Stara najemna pogodba govori le o lokalih in sanitarijah, nič pa o terasi. Novi razpis, ki je bil objavljen novembra lani, pa predvideva tudi oddajo terase. V zvezi z lokalom smo novinarska vprašanja naslovili tudi na ŠOUP, od koder so nam obljubili odgovore v zakonitem roku, a jih še po več kot dveh tednih nismo prejeli.