V Brežicah bodo proslavili 660 let podelitve mestnih pravic. Foto: Goran Rovan
V Brežicah bodo proslavili 660 let podelitve mestnih pravic. Foto: Goran Rovan
Logotip 660 let mesta Brežice je oblikoval Davor Grgičevič.

V Brežicah bodo letos zaznamovali 660-letnico podelitve mestnih pravic. Temu jubileju bo posvečeno več prireditev, osrednja pa bo 18. maja. Na ta dan leta 1353 je namreč datirana listina s potrditvijo mestnih pravic mestu Brežice. 18. maja tega leta je salzburški nadškof Ortolf mestu podelil pravice, ki so jih nato stoletja dopolnjene potrjevali njegovi nasledniki, za njimi pa deželni knezi Habsburžani. Brežice se tako uvrščajo med stara slovenska mesta, so pa tudi drugo najstarejše mesto v Posavju, starejše mesto je samo Kostanjevica na Krki.

Zato so v Društvu za oživitev mesta, ki ga vodi predsednica Alenka Černelič Krošelj, podali pobudo, da se ta jubilej dostojno proslavi. Tej pobudi so se že odzvala številna društva, javni zavodi in posamezniki ter prostovoljno pristopili k dejavnostim in organizaciji več prireditev, ki jih bodo izpeljali v prazničnem letu 2013. V svojem povabilu so pobudniki zapisali: "Mesto na bregu - brežcu, na skalnatem pomolu, ki se dviguje nad danes suho strugo reke Save, se je razvijalo, njegova stoletja so sooblikovali različni prebivalci, pomemben del 21. stoletja pa sooblikujemo tudi vsi, ki živimo v mestu, v njem delamo ali vanj radi prihajamo."

Na novinarski konferenci je župan brežiške občine Ivan Molan izpostavil dolgoletna vlaganja v obnovo mesta, ki potekajo vse od leta 2005. Zanje je občina namenila kar 30 milijonov evrov in s tem denarjem obnovila knjižnico, osnovno šolo, mestno hišo, zgradila novo športno dvorano, celovito obnovila staro mestno jedro, Cesto prvih borcev, pa tudi Mladinski kulturni center in hotel. Zgrajeno je bilo tudi 200 novih parkirišč, delno obnovljen brežiški grad in še kaj bi se našlo, je prepričan župan.

Osrednja prireditev bo 18. maja
Vrhunec dogajanja ob jubileju bo v soboto, 18. maja, ko bo mesto gostilo različne razstave in glasbene nastope, pestro dogajanje bo sklenila osrednja prireditev na dvorišču brežiškega gradu, kjer bo nastopil Big band Orkestra Slovenske vojske. Ta dan se bodo v mestu zvrstili tudi drugi glasbeno in likovno obarvani dogodki. V mestu bo potekala 15. revija pevskih zborov društev invalidov Slovenije, v avli športne dvorane bo razstava Društva likovnikov Brežice, Posavski muzej Brežice bo omogočil prost vstop obiskovalcem, potekala bodo javna vodstva po mestu in razstavi "Kolnarji, obrtniki, trgovci", v knjižnici bo odprtje domoznanske razstave literature o zgodovini mesta, v Mestni hiši vodene degustacije, javno vodstvo po župnijski cerkvi sv. Lovrenca in dan odprtih vrat Slomškovega doma. Društvo zbirateljev Verigar pa načrtuje izdajo osebne poštne znamke z motivom mesta in postavitev razstave razglednic in znamk.

Dejavnosti bodo sicer potekale čez celo leto, sodelujoči pa bodo uporabljali enotno grafično podobo jubilejnega leta. Za zdaj se je za izvedbo različnih prireditev in programov prijavilo že 21 javnih zavodov in društev. Poleg organizatorjev Občine Brežice, KS Brežice in Društva za oživitev mesta Brežice bodo s svojimi dejavnostmi pri zaznamovanju 660. obletnice mesta sodelovale še Glasbena šola, Osnovna šola Brežice, Društvo invalidov, Fakulteta za turizem, Zavod za podjetništvo, mladino in turizem, Športna zveza, Zavod za šport, Posavski muzej, JSKD OI Brežice, Društvo 1824, Knjižnica Brežice, Plesno društvo Imani, Lokalna razvojna fundacija Posavja, Društvo drugi oder, Društvo likovnikov, Društvo zbirateljev Verigar, KUD Brežice in KD MePZ Viva.

Za MMC Goran Rovan