Foto: Zajem zaslona, Televizija Slovenija
Foto: Zajem zaslona, Televizija Slovenija

Čiščenja doline z odstranjevanjem plakatov se bo najprej lotila občina. "Tudi občina ima kar nekaj panojev postavljenih na zemljiščih, ki ne spadajo tja, zato bomo najprej pometli pred svojim pragom," je dejala Henrika Zupan, županja Kranjske Gore.

Občinski odlok, usklajen z državnimi akti, natančno določa pravila oglaševanja tudi na drugih zemljiščih. To bo zdaj mogoče le na stavbnih zemljiščih in še to le ob pridobljenem soglasju zavoda za varstvo kulturne dediščine, zavoda za varstvo narave in – morebiti – kjer bo v bližini voda, tudi direkcije za vode, je pojasnila županja.

Največja težava Zgornjesavske doline so panoji na poljih in travnikih, kar že doslej ni bilo dovoljeno. "To je popolnoma nespoštljivo do kulturne dediščine ne glede na to, koliko denarja lastnik dobi," je dejala krajanka.

Zdaj morajo lastniki zemljišč panoje odstraniti. Občina pri nadzoru računa na sodelovanje kmetijske in gradbene inšpekcije ter redarstva.

Podoben odlok so imeli v Kranjski Gori že pred desetimi leti. "Tak odlok smo sprejeli pred desetimi leti in v šestih mesecih, ko je bilo prehodno obdobje, smo počistili dolino," je dejal Jure Žerjav, nekdanji kranjskogorski župan. Vendar je takrat novi župan strogi režim plakatiranja sprostil. "Nova oblast je izhajala iz tega, da dolina ne bo več siva, ampak bo spet barvita," je dodal Žerjav.

Vse več občin se odloča o prepovedi plakatiranja na velikih oglasnih panojih