Osnovo šolo Bršljin obiskuje večina novomeških romskih otrok. Foto: BoBo
Osnovo šolo Bršljin obiskuje večina novomeških romskih otrok. Foto: BoBo

Na novomeški občini so pojasnili, da so glede omenjene razporeditve prvošolcev romskega rodu obvestili njihove starše, ki so se s tem, da bodo njihovi otroci poleg Osnovne šole Bršljin poslej obiskovali tudi druge novomeške osnovne šole, strinjali.

Dodali so, da v novem šolskem letu niso prešolali nobenega od romskih otrok, ki obiskujejo druge razrede osnovnih šol, v sklopu projekta skupnih šolskih okolišev pa je šlo za vpis prvošolcev iz skupnega šolskega okoliša v vse osnovne šole, ki jim pripada skupni šolski okoliš.

Tako so iz skupnega šolskega okoliša, ki pripada osnovnim šolam Bršljin, Center in Drska, od letošnjih 34 romskih prvošolčkov v bršljinsko šolo vpisali 21 otrok, v Osnovno šolo Center sedem in v šolo na Drski šest. V drugem skupnem šolskem okolišu, ki pripada osnovnima šolama Šmihel in Grm, pa so imeli le romske prvošolce, ki sicer pripadajo posamezni šoli.

Enakomernejša porazdelitev otrok
Na novomeški občini menijo, da so z vpisi iz skupnih šolskih okolišev omogočili enakomernejšo porazdelitev romskih otrok po navedenih šolah in njihovo boljše vključevanje med vrstnike. Hkrati bodo tako omogočili ugodnejše razmere za kakovostno izobraževanje vseh učencev, ne samo romskih, opozorili pa so tudi, da so šolski kolektivi in neromski starši romske prvošolce v drugih osnovnih šolah lepo sprejeli.

Po podatkih novomeške občine je v prejšnjem šolskem letu novomeške osnovne šole in osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom obiskovalo skupaj 3.392 učencev, od teh jih je bilo 248 romskega rodu, njihov delež pa je dosegel nekaj več kot 7,3 odstotka. V novem šolskem letu navedene osnovne šole obiskuje skupaj 3.581 učencev, med temi delež romskih šolarjev z 267 učenci znaša nekaj manj kot 7,5 odstotka.

Na omenjeno razporeditev romskih prvošolcev so se pred kratkim odzvali pri novomeški Zvezi Romov za Dolenjsko, saj so nad razdelitvijo romskih učencev iz Osnovne šole Bršljin zaskrbljeni in bodo varuha človekovih pravic pozvali, naj omenjeni ukrep pregleda ter oceni, ali je primeren.

Z novomeške občine so odgovorili, da so njihove navedbe, ki med drugim omenjajo ravnanje strokovnih občinskih služb, pomanjkljive in ne predstavijo vseh dejstev. Vsebujejo tudi napačne in nepreverjene podatke, ki glede na informacije, ki jih ima občina s terena, ne predstavljajo mnenja v omenjeni projekt vključenih Romov.