Z ministrstva za okolje in prostor so sporočili, da sta v večjem delu zgrajena zapornica in jarek, ki predstavljata krmilni del zadrževalnika Veliki potok. Foto: Ministrstvo za okolje in prostor
Z ministrstva za okolje in prostor so sporočili, da sta v večjem delu zgrajena zapornica in jarek, ki predstavljata krmilni del zadrževalnika Veliki potok. Foto: Ministrstvo za okolje in prostor

Z ministrstva za okolje in prostor so sporočili, da trenutno poteka dolgo pričakovana izgradnja zadrževalnika Veliki potok, ki bo izboljšala poplavno varnost Grosupeljsko-Radenskega polja, še posebej poseljenega dela Grosuplja ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo.

Zadrževalnik je po navedbah ministrstva predviden kot prva faza izvedbe ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti v Grosupljem. V drugi fazi projekta bo sledila še ureditev potoka Grosupeljščice, s čimer bo tamkajšnja poplavna ureditev v celoti urejena.

Na začetku letošnjega julija so tako začeli pripravljalna dela, predvsem s čiščenjem terena, prestavitvijo gozdne ceste na desni strani doline, prestavitvijo in nadvišanjem lokalne ceste na drugi strani doline, ki vodi proti Dolenji in Gorenji vasi, ter odseka, ki pelje proti Dolam. V večjem delu sta zdaj že zgrajena tudi zapornica in jarek z vtočnim in iztočnim objektom, ki predstavljata krmilni del zadrževalnika. "To pa je omogočilo, da smo lahko v sredo, 2. decembra, Veliki potok preusmerili po novem tlakovanem objektu in novi strugi," so poudarili na pristojnem ministrstvu in dodali, da so predtem biologi in ribiči poskrbeli za selitev rib in rakov.

Celotna vrednost projekta je ocenjena na 12.472.716 evrov, pri čemer vrednost prve faze del znaša 6.038.439 evrov, izvajalec del pa je podjetje CGP, d. d. Okoljsko ministrstvo in direkcija za vode bosta za izvedbo projekta iz sredstev Sklada za vode prispevala večji del sredstev, grosupeljska občina pa bo sama namenila 105.980 evrov sredstev (pri vseh navedenih zneskih je vključen DDV).