Odpadne vode, ki tečejo iz deponije Unično so v tamkajšnjem potoku pomorile ribe in rake, trdijo krajani. Foto: Radio Slovenija/Matic Rotar
Odpadne vode, ki tečejo iz deponije Unično so v tamkajšnjem potoku pomorile ribe in rake, trdijo krajani. Foto: Radio Slovenija/Matic Rotar
Domačini KS Sedraž Foto: Radio Slovenija/Matija Mastnak
Foto: Radio Slovenija/Matic Rotar

Na Deponiji Unično, ki so jo postavili v Hrastniku ob meji z občino Laško, zdaj poleg odpadkov iz petih zasavskih občin skladiščijo in predelujejo še odpadke iz Nove Gorice in Goričkega.

Krajani opozarjajo, da je zaradi vedno večjih količin odpadkov, ki jih vozijo na odlagališče, življenje v Breznem in Belovem postalo neznosno. "Smrad je grozljiv, oken sploh ne moremo več odpirati," pravi Fani Ramšak. Brane Seme dodaja: "Širijo se mrčes, podgane, krokarji, zelo se praši, dobili smo vse najslabše."

V potokih ni več življenja
Domačini trdijo, da je v potokih Ničnica in Breznica nekoč mrgolelo rib in rakov, zdaj pa jih ni več. Z odlagališča namreč uhajajo močno onesnažene odpadne vode, pojasni eden izmed domačinov: "Te izcedne vode v zadnjih letih, ko so povečali količino smeti v deponiji, opažamo skoraj vsak dan."

Inšpekcijske službe ne ukrepajo
Predsednica Krajevne skupnosti Sedraž Jožica Miša Alešovec pravi, da opozarjajo policijo, inšpekcijske službe, župana Laškega in župane vseh petih zasavskih občin, a se do zdaj ni nič spremenilo. "Inšpekcijske službe so nam poslale dva dopisa, kjer so nam pojasnili, da nismo stranka v postopku. So pa zapisali, da nas bodo obvestili, ko bodo domnevne kršitve proučili." Krajani Krajevne skupnosti Sedraž namreč niso stranka v postopku, ker živijo v Občini Laško, ta pa odpadkov ne vozi na odlagališče Unično.

Direktor zasavskega centra za ravnanje z odpadki, ki odlagališče opravlja, Vili Petrič, prizna, da jim je v ponedeljek zaradi okvare ušla odpadna voda, a pretirana skrb naj bi bila odveč. "Odpadna voda je bila razredčena, tako, da ni neposredne nevarnosti za ogrozitev življenjskega prostora. Res pa je, da je ta voda obarvana." Petrič dodaja, da bodo težave, ki pestijo krajane, skušali s pomočjo mešane skupine odpraviti.

Še proučujemo, ne moremo ukrepati …
Z ministrstva za okolje in prostor so sporočili, da domnevne kršitve ravnanja z odpadnimi vodami deponije še proučujejo. Glede smradu pa za ukrepanje nimajo zakonske podlage. "V Sloveniji nimamo posebnih predpisov, ki bi urejali izključno problematiko smradu, glede drugih emisij iz odlagališča pa ugotovitveni postopek še poteka." A domačinom potrpljenja zmanjkuje in že razmišljajo o vložitvi tožb.