Vrhunska lokacija zemljišča na Vilharjevi. Foto:
Vrhunska lokacija zemljišča na Vilharjevi. Foto:
V neposredni bližini zemljišča se nahaja vsa potrebna javna infrastruktura.
V neposredni bližini zemljišča se nahaja vsa potrebna javna infrastruktura.
Parkirna hiša Metelkova.
Parkirna hiša Metelkova.
Parkirna hiša Kotnikova
Parkirna hiša Kotnikova.

Na Vilharjevi cesti, v neposredni bližini strogega centra Ljubljane, se nahaja atraktivno zemljišče skupne velikosti 10.244 m². Za zemljišče, ki se lahko pohvali z vrhunsko lokacijo ter komunalno opremljenostjo, do vključno 14. septembra poteka zbiranje zavezujočih ponudb.

Zemljišče leži tik ob glavni železniški in avtobusni postaji, v neposredni bližini so mnogi poslovni, izobraževalni, kulturni in sejemski objekti ter stanovanjske soseske. Do strogega središča mesta je le 600 m. V neposredni bližini se nahaja vsa potrebna javna infrastruktura. Odlična lega ter odlična prometna in komunalna opremljenost zemljišča dajeta nepremičnini visoko investicijsko vrednost. Za nepremičnino je tudi že plačan komunalni prispevek v višini približno 1.500.000,00 EUR, ta je vštet v prodajno ceno.

Zemljišče je trenutno oddano v najem upravitelju parkirnih površin, ki zemljišče uporablja za svojo dejavnost. V skladu s sedanjim občinskim prostorskim načrtom je na omenjenem območju dovoljena gradnja 43.400 m² nadzemnih bruto etažnih površin (BEP), v katerih so dopustne poslovno-upravne dejavnosti, hotel in bivalne kapacitete (do 30 % nadzemnih BEP) in okvirno 42.900 m² podzemnih BEP za garaže in ostale dejavnosti, dopustne v tej prostorski enoti.

Informativna prodajna cena je določena v višini 4.500.000 € + pripadajoči davek.

Do vključno 26. oktobra pa poteka zbiranje zavezujočih ponudb za dve parkirni hiši v centru Ljubljane. Parkirni hiši se nahajata v bližini centra mesta in neposredni bližini glavne avtobusne in železniške postaje. Parkirni hiši sta v neposredni bližini zdravstvenega doma Metelkova, ministrstev in številnih drugih poslovnih institucij. Nad obema je večje število bivalnih nepremičnin. Parkirni hiši sta dobro zasedeni, delno z mesečnimi ter delno z urnimi obiskovalci. Ugodna lokacija in vedno večje povpraševanje po najemu parkirnih mest pa ponuja možnosti še večje zasedenosti oziroma potencial v prihodnje.

Parkirna hiša Metelkova ima dostop iz Metelkove ulice, parkirna mesta so razporejena

v I., II. in III. kleti parkirne hiše. V tej garažni hiši je na voljo 509 parkirnih mest in nekaj skladiščnih površin. V sklopu garažne hiše delujeta tudi avtopralnica in vulkanizerska delavnica. Informativna prodajna cena je določena v višini 4.200.000 € (+ davek), več informacij o zbiranju zavezujočih ponudb vam je na voljo tukaj.

Parkirna hiša Kotnikova ima dostop iz Kotnikove ulice, parkirna mesta so razporejena v I. in II. kleti garažne hiše. Na voljo je 154 parkirnih mest. Informativna prodajna cena je določena v višini 1.400.000 € (+ davek), več informacij o zbiranju zavezujočih ponudb vam je na voljo tukaj.