Zemljišče Glince v Podutiku. Foto:
Zemljišče Glince v Podutiku. Foto:
Zemljišče Glince v Podutiku.
Zemljišče Glince v Podutiku.
Načrt zemljišča Glince v Podutiku.
Načrt zemljišča Glince v Podutiku.

DUTB predstavlja novo priložnost za gradnjo nepremičnin v Sloveniji, to so . Poenostavljeno to pomeni, da bo ustanovljena projekta družba, ki bo imela dva lastnika – DUTB in investitorja. DUTB bo v družbo vložila zemljišče, ki je v njeni lasti, investitor pa bo v projektni družbi sodeloval s kapitalom, s katerim se bo gradil nepremičninski projekt. DUTB s posojili ali dodatnimi kapitalskimi vložki v projektni družbi ne bo sodelovala, bo pa lahko družba za morebitna posojila zaprosila pri bankah.

Tako priložnost DUTB investitorjem ponuja v Podutiku, v katastrski občini Glince. DUTB išče partnerja z zadostnim kapitalom in znanjem, ki je skupaj z DUTB pripravljen vstopiti v projekt izgradnje stanovanjskega projekta na omenjenem zemljišču.

Skupna vlaganja torej predstavljajo atraktivno priložnost za razvoj projektov, kadar investitorji ne vidijo možnosti, kako bi za razvoj projekta najprej kupili zemljišče, nato pa še vložili v njegov razvoj. Z možnostjo skupnega vlaganja v projekt pa nakup zemljišča ne bo potreben.

Zemljišče Glince na izjemni lokaciji, ki je tržno zelo zanimiva

Zazidljivo stavbno zemljišče Glince se nahaja blizu živahnega utripa urbane Ljubljane in sredi mirnih zelenih površin, blizu šol, vrtcev, zdravstvenih in kulturnih ustanov dobro razvitega ljubljanskega predmestja in dovolj daleč od mestnega hrupa prestolnice. Lokacija je izredno dobro prometno povezana z avtocesto in lokalnimi cestami.

S skupnim vlaganjem v izgradnjo tega projekta se lahko trgu ponudi nove stanovanjske enote v hitro razvijajoči se okolici Ljubljane.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za razvoj projekta Glince

Razvoj zemljišča je razdeljen na več zaporednih razvojnih faz, najprej se bo razvijalo prostorsko enoto 1, na kateri je po veljavnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov s skupno bruto etažno površino 5.200 m² nad koto terena in 2.800 m² v kletni etaži. S skupnimi vlaganji bi tako partnerja v sklopu 1. faze razvila zazidljiva zemljišča v skupni izmeri 5.332 m² - idejna zasnova za prvo fazo projekta je predvidevala približno 50 stanovanj in 80 kletnih parkirnih mest, kar pa se seveda lahko spremeni.

Za omenjen projekt je DUTB že objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za razvoj projekta.

Izhodiščna vrednost denarnega vložka za pridobitev poslovnega deleža v namenski družbi (50,01 %) je v razpisu določena v višini 1.270.000 EUR, rok za oddajo zavezujočih ponudb pa je do vključno 30.4.2018 do 15. ure.

Zainteresiranim investitorjem DUTB omogoča skrbni pregled dokumentacije, ta je možen vsak delovni dan od 13.3.2018 do vključno 23.4.2018 do 15. ure. Skrbni pregled se izvaja elektronsko, 24 ur na dan preko dostopa do virtualne podatkovne zbirke. V tem času lahko zainteresirani tudi postavljajo pisna vprašanja.

Vse informacije so seveda objavljene na spletni strani DUTB, na tej povezavi.