V Termitu so veseli, da je bila sprejeta odločitev. Foto: BoBo
V Termitu so veseli, da je bila sprejeta odločitev. Foto: BoBo

Agencija RS za okolje je s sklepom, izdanim v sredo, ustavila postopek zaradi odgovornosti Termita za sanacijo okoljske škode tlom. Ni pa ustavila postopka, ki ga zoper družbo vodi zaradi odgovornosti za preprečitev nevarnosti za nastanek okoljske škode, je v izjavi za javnost zapisal moravški župan Balažic.

"Delna ustavitev postopka izhaja iz pravniške akrobacije, zaradi katere državljani Slovenije ne moremo več vedeti, ali živimo na tleh," je poudaril. Prostor deponije Drtija namreč v skladu s sklepom Arsa ne predstavlja tal, temveč rudniško območje. Tla na tem prostoru tako dobijo status tal šele z zaprtjem rudnika. V primeru Drtije gre sicer za odprti dnevni kop.

"De facto torej imamo tla, de iure pa na tem območju ne gre za tla," ugotavlja Balažic. Ker ne gre za tla, ne more biti povzročena okoljska škoda tlom. "Ker tla, ki obstajajo, ne obstajajo." Spomnil je, da je Arso na območju Drtije ugotovil visoko presežene kritične vsebnosti arzena, kadmija, kroma, niklja, svinca, fluoridov, formaldehidov in mineralnih olj. Gre za škodljive učinke na človeka in okolje, onesnažena tla niso primerna za pridelavo, izcedne in podzemne vode so onesnažene s kovinami, formaldehidi in fenoli, je navedel in dodal: "Toda to zdaj ni več problem, ker ta tla (več) ne obstajajo."

Arso ustavil postopek proti Termitu, ker se sporno območje pravno ne šteje za tla

Prepričan je, da je Arso "s tem kozlovskim sklepom ... Slovenijo spremenil v Butale". Zato bo Občina Moravče pri upravnem sodišču sprožila upravni spor z vložitvijo tožbe.

Obenem v Moravčah pozdravljajo odločitev agencije, da v delu, ki se nanaša na povzročitev neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode, postopek nadaljuje. Družba Termit po oceni župana še naprej krši določbe slovenske okoljske zakonodaje, saj da ne izvaja dokončne sanacije okolja in ne odpravlja posledic rudarskih del, ne izvaja ukrepov zavarovanja pred nevarnostjo za zdravje ljudi in živali ter okoljske škode ter ne zagotavlja monitoringa. Župan in občinski svet Občine Moravče zato še naprej pozivata vlado, da Termitu ne izda okoljevarstvenega dovoljenja.

Na Arsu so v svojih pojasnilih zapisali, da agencija v svoji analizi zemljine, na katerih je vzela vzorce, ni štela za zemljišča, ki so podvržena pravnemu režimu po rudarskih predpisih. Izhajala je iz predpostavke, da so vrhnja plast teh zemljišč tla, zato je vzorce, ki so bili odvzeti na tej vrhnji plasti, obravnavala kot vzorce tal.

"Vrhnja plast zemeljske skorje med površino in snovmi, ki jih je nosilec rudarske pravice za izkoriščanje v okviru sanacije uporabil kot nadomestek izkopanih mineralnih surovin, pa bo pravni status tal pridobila šele z dnem zaprtja rudnika. Do tedaj ima to območje status rudnika oziroma rudniškega prostora, na katerem velja rudniški pravni režim, ki ga določa zakon o rudarstvu," so navedli.

Potrdili so, da Arso nadaljuje postopek ugotavljanja odgovornosti za nevarnost nastanka okoljske škode zaradi vpliva izcednih voda z območja Drtije na podzemne in površinske vode.

V Termitu so v četrtek izrazili zadovoljstvo, da je Arso potrdil njihove navedbe, da Termit ni povzročil okoljske škode. Ob tem pa so opozorili na poslovno in moralno škodo, ki jim je bila povzročena v zadnjih letih, ko je potekal postopek pred Arsom in ko je Balažic po njihovem prepričanju v medijih širil laži.