Herbicid glifosat naj bi bil potencialno rakotvoren. Foto: Reuters
Herbicid glifosat naj bi bil potencialno rakotvoren. Foto: Reuters

Predstavniki držav članic so v okviru razprave v odboru za rastline, živali, živila in krmo odločali o kompromisnem predlogu, po katerem bi začasno podaljšali dovoljenje za obdobje od 12 do 18 mesecev. V tem času naj bi Evropska agencija za kemikalije (Echa) objavila mnenje o morebitni rakotvornosti glifosata.

Za potrditev predloga komisije je bila potrebna kvalificirana večina, kar pomeni, da bi za sprejetje moralo predlog podpreti 55 odstotkov vseh članic, v katerih živi 65 odstotkov prebivalstva celotnega EU-ja.

Slovenija glasovala za podaljšanje
Predlog je po poročanju Politica podprlo dvajset članic, med njimi tudi Slovenija. Vendar v teh državah živi manjši delež EU-prebivalstva od zahtevanega, saj so se vzdržale Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Avstrija, Portugalska in Luksemburg. Edina država, ki je glasovala proti začasnemu podaljšanju, je bila Malta.

Glede na to, da je bil ključni element razprave o glifosatu v povezavi s potencialno rakotvornostjo, kjer se pojavljajo različna stališča tako strokovne javnosti kot tudi nevladnih organizacij, je komisija predlagala začasno podaljšanje obstoječe odločitve za čas, ki je potreben, da se Echa opredeli do razvrstitve snovi. Slovenija je v dozdajšnji razpravi poudarjala predvsem nedokončno razvrstitev snovi, zato je predlog za začasno podaljšanje podprla, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.

Komisija je v razpravi izpostavila tudi možnosti za dodatno omejevanje uporabe snovi na nekmetijskih površinah in tudi prepoved uporabe določenih dodatkov v pripravkih. Na kmetijskem ministrstvu menijo, da gredo dodatne omejitve rabe glifosata in tudi drugih fitofarmacevtskih sredstev v pravo smer, ki je skladna tudi s politiko na področju kmetijstva v Sloveniji.

Odločati mora še prizivni odbor
Predlog komisije bo po stalnem odboru obravnaval še prizivni odbor. Če tudi tam ne bo dosežena potrebna večina, bo odločitev sprejela Evropska komisija. Zdaj veljavno dovoljenje za uporabo glifosata je že bilo podaljšano za šest mesecev in se izteče konec junija.