Energetsko izkaznico bo moral prodajalec predložiti najmeniku oz. kupcu nepremičnine. Foto: Golea
Energetsko izkaznico bo moral prodajalec predložiti najmeniku oz. kupcu nepremičnine. Foto: Golea
Energetske izkaznice – še en strošek

Energetsko izkaznico bo moral imeti - torej plačati - vsak, ki hišo ali stanovanje prodaja ali oddaja. Cena energetske izkaznice bo od 200 do 500 evrov za hišo oziroma 2.000 do 3.000 evrov za povprečno večstanovanjsko stavbo.
Predvidena je tudi kazen - najmanj 200 evrov za lastnika, ki kupcu ali najemniku ne bo predložil energetske izkaznice. Ta energetski certifikat uvajamo zaradi evropske direktive - poslušni smo, ker nam sicer Evropska unija grozi s sankcijami.

Izkaznica naj bo spodbuda
Če kupujemo hladilnik ali pralni stroj - na nalepki oziroma izkaznici preverimo njegovo energetsko varčnost. Tako bo odslej tudi pri stanovanjskih in poslovnih objektih. Pri novogradnjah bo energetska izkaznica obvezna, v ostalih primerih pa bo nujna le, ko nepremičnino prodajamo ali oddajamo za več kot leto dni.
Erik Potočar z ministrstva za infrastrukturo in prostor pravi: "Tako dobimo informacijo, kaj vse bo na stavbi treba narediti, koliko več sredstev bomo morali še vložiti, da bo bolj energetsko učinkovita." Rajka Lebana z Goriške lokalne energetske agencije Golea smo vprašali, ali ne gre za še eno dodatno breme za občane. "V bistvu res lahko gledate kot še na eno breme. Vendar, če imamo izkaznico, če vemo, koliko sploh porabimo za energijo, bomo lahko začeli razmišljati, kako bi te stroške zmanjšali," je pojasnil.

Plačaj! Sicer sledi kazen.
In koliko vas bo ta energetski certifikat stal? Branko Hrast, eden izmed pooblaščencev za izdajo energetskih izkaznic, odgovarja: "Osnovna izkaznica za stanovanjsko hišo povprečne velikosti se vrti med 300 in 400 evri. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, razen v primeru, če na objektu naredite bistvene spremembe, ki vplivajo na porabo energije." Zakon predvideva tudi kazni - 200 evrov globe za lastnika, ki kupcu ali najemniku ne bo predložil energetske izkaznice, 250 evrov pa, če ne bo zagotovil, da bodo oglasi opremljeni z energetskimi kazalniki oziroma pokazatelji.

Licenco za izdajo energetske izkaznice ima zdaj v Sloveniji 140 pooblaščencev. Predpisano usposabljanje, ki ga izvaja Gradbeni inštitut ZRMK, je opravilo nekaj več kot 150 strokovnjakov.
Prve izkaznice v Brdih
Prve energetske izkaznice je energetska agencija Golea podelila v Šmartnem v Goriških brdih. Dobila jo je briška občina za energetsko učinkovito obnovljeno osnovno šolo na Dobrovem. Sicer pa je v Sloveniji do zdaj izdanih le nekaj deset energetskih izkaznic.

Na vsaki izkaznici so navedeni ključni kazalniki energetske učinkovitosti in skupna poraba energije. Zakon uvaja dve vrsti izkaznic: računsko in merjeno. Prva je za vse stanovanjske stavbe in novogradnje, druga za nestanovanjske objekte.
Izkaznico potrebujejo vse javne stavbe - šole, upravne stavbe, zdravstvene ustanove … Prav tako jo bodo morale imeti večstanovanjske stavbe z več kot štirimi stanovanji. Tiste, ki so bile zgrajene pred letom 1980, bodo izkaznice lahko pridobile do leta 2019, mlajše stanovanjske stavbe pa bodo imele čas do leta 2030.

Energetske izkaznice – še en strošek