Slovenija je zelo vodnato območje. Foto: RTV SLO
Slovenija je zelo vodnato območje. Foto: RTV SLO

Kot je na razpravi o problematiki varstva pred erozijo poudaril predsednik državnega sveta Franc Sušnik, sosednje države v to področje vlagajo bistveno več sredstev.

V Sloveniji pa je država urejanje tega vprašanja prepustila v glavnem lokalnim skupnostim, a jim za to ni namenila dovolj denarja, pojasnjuje Sušnik. Hudourniška območja obsegajo četrtino celotnga ozemlja, nevarni pa so še snežni plazovi in padajoče kamenje.

Aleš Horvat iz ljubljanske biotehniške fakultete je povedal, da so naravne nesreče v zadnjem četrtletju v povprečju terjale štiri odstotke BDP-ja na leto. Kot problem je navedel stare in poškodovane vodnogospodarske objekte.