Posvet na temo prehrane v javnih zavodih. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo
Posvet na temo prehrane v javnih zavodih. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo
Dejan Židan
Rabati in prodajne akcije so uničujoče, meni Židan. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo
Igor Šoltes
Evropski poslanec Šoltes meni, da lokalna hrani pomeni bolj zdravo prebivalstvo. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Lokalna hrana v javnih ustanovah

Evropski poslanec Igor Šoltes je dodal, da bi hrano v teh obratih morali izvzeti iz sistema javnih naročil. Šoltes je na kulinaričnem posvetu Hrana – pot do zdrave prihodnosti v Ljubljani poudaril, da si lokalno pridelana hrana kot bolj kakovostna zasluži ustrezno mesto v javnih prehrambnih obratih, kot so vrtci, šole, domovi za ostarele ipd. Pri tem so ovira javna naročila, ki pa pripeljejo do tega, da je edino merilo pri izbiri hrane cena. Rešitev vidi Šoltes v tem, da se hrana izvzame iz sistema javnih naročil. Kljub temu bi se po njegovem mnenju z ustreznim certificiranjem lahko vzpostavilo nadzor nad izbiro hrane.

Kot pravi, bi bili pozitivni učinki tega boljše zdravje različnih generacij, lažje vzdrževanje kakovosti življenja, skrajšanje transportnih poti živil, lažje načrtovanje s sezonsko hrano in manj zavržene hrane. Poleg tega bi v kmetijskem sektorju ohranjali delovna mesta, zmanjšali neobdelane površine ter zvišali stopnjo samooskrbe.

Židan podpira Šoltesovo pobudo
Minister za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je podprl pobudo za izvzetje živil iz sistema javnega naročanja. Kot je dodal, morajo ljudje, ki v javnih zavodih naročajo hrano, razumeti, da je naročanje lokalno pridelane hrane v javnem interesu. Trenutno je uporaba lokalno pridelane hrane na 40 odstotkih. Minister pa želi, da bi odstotek lokalno pridelane hrane sprva zvišali za 10 odstotkov, nato pa še za 10.

Kot je poudaril v nadaljevanju, je za potrošnike normalno, da je hrana dostopna pod proizvodnimi stroški. Vendar se je pri tem po njegovih besedah treba zavedati, da je trgovina v prehrambni verigi močnejša od kmeta, zato slednji prodaja pod ceno in tako se dogajajo zlorabe. Iskanje škodljivih praks pa je, kot pravi, naloga varuha odnosov v verigi s prehrano. Ta je ob svojem delu ugotovil, da so za pravično prehransko verigo najbolj uničujoči razni rabati in prodajne akcije. Zato je po prepričanju Židana potrebna nadgradnja nacionalne zakonodaje, ki ščiti prehransko verigo. To želi minister izpeljati še v tem mandatu.

Podgoršek: Zmanjšati moč trgovinskih verig
Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Jože Podgoršek pa je povedal, da so javni prehrambni obrati priložnost v slovenski verigi preskrbe s hrano. Prav z izbiro lokalnega pridelovalca hrane bi se tako zmanjšala moč trgovinskih verig in z njimi povezanih nepoštenih praks.

Po mnenju Podgorška bi se z višjo samooskrbo povečalo tudi število delovnih mest. Kot je poudaril, bi dvig samooskrbe za en odstotek pomenil 800 novih delovnih mest. Javni prehrambni obrati so tako po njegovih besedah lahko "kamenček, ki pripomore k pospeševanju slovenskega kmetijstva".

Lokalna hrana v javnih ustanovah