Pristojni inšpektorat bo med trgatvijo nadzoroval pridelovalce in kupce grozdja, ki morajo zagotoviti, da bo vsak prevoz grozdja spremljal ustrezen dokument. Foto: MMC RTV SLO/K. T.
Pristojni inšpektorat bo med trgatvijo nadzoroval pridelovalce in kupce grozdja, ki morajo zagotoviti, da bo vsak prevoz grozdja spremljal ustrezen dokument. Foto: MMC RTV SLO/K. T.

Pristojni inšpektorat bo v času trgatve nadzoroval pridelovalce in kupce grozdja, ki morajo zagotoviti, da bo vsak prevoz grozdja spremljal ustrezen dokument. Za ustreznega se šteje kakršen koli dokument (dobavnica, prevoznica) s podatki o tem, kdo, kdaj, kam, komu in koliko grozdja se prevaža, katero grozdje in kdo ga je pridelal, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

Dokument ni potreben v primerih, če grozdje v predelovalni obrat vozi pridelovalec sam oziroma zanj nekdo drug in je razdalja prevoza manjša od 40 kilometrov. Podrobnejša pojasnila o pravni podlagi in obliki ter vsebini dokumenta, ki mora spremljati prevoz grozdja, so dostopna na spletni strani kmetijskega ministrstva.

Nadzor nad prijavo pridelka grozdja v register pridelovalcev grozdja in vina pa bo usmerjen predvsem v pravilnost prijav pridelka grozdja, ki ga lahko dokupijo tiste fizične osebe, ki so imele pomembno zmanjšan lastni pridelek grozdja zaradi spomladanske pozebe. Pri tem bo inšpekcija izvajala tudi navzkrižno preverjanje s prijavo škode po spomladanski pozebi v sistem Ajda, še navajajo na kmetijskem ministrstvu.

Suša je slovenske vinogradnike letos prisilila k zgodnejši trgatvi, ki se je tako v večini vinorodnih območij začela v drugi polovici avgusta.