Isto območje od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Posnetke zagotavlja Esin sistem COPERNICUS. Foto: ARSKTRP
Isto območje od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Posnetke zagotavlja Esin sistem COPERNICUS. Foto: ARSKTRP

Agencija za kmetijske trge je lani začela z razvojem novih tehnologij in s pomočjo zunanjega izvajalca razvila spletno aplikacijo Sopotnik, pri kateri serija satelitskih posnetkov pokaže, ali je na kmetijski površini, v GERK-ih (grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva), res tisto, kar je kmet prijavil v zbirni vlogi za subvencije.

Kratica SOPOTNIK pove, kaj aplikacija omogoča, je pojasnila Lea Remic z agencije: "Satelitsko opazovanje površin, ovrednotenje terenskih neskladij, informiranje in komunikacija."

Lea Remic iz Agencije za kmetijske trge pojasnjuje, da kratica SOPOTNIK pove, kaj aplikacija omogoča:

Vpogled v posnetek bosta imela hkrati agencija in kmet ali njegov pooblaščenec. In kaj je najpomembnejša kratkoročna naloga? "Da bi vzpostavili dober partnerski odnos v smislu dvosmerne komunikacije med kmeti in agencijo. In da bi zagotovili neko transparentnost, se pravi, da bi kmet dejansko videl tisto, kar tudi mi vidimo," je pojasnila Remičeva.

Skrb za zasebnost

Če bi se zgodilo, da se podatki v zbirni vlogi ne bi ujemali s stanjem posnetkov, bo kmet opozorjen z rdečo barvo in bo lahko agenciji takoj posredoval svoje dokaze. Kako pa je z varstvom osebnih podatkov v tem primeru? Remičeva poudarja, da je prostorska ločljivost posnetkov 10-krat 10 metrov v naravi. "Ves strah, da se bodo videle registrske tablice, ljudi, ki sedijo na klopci za hišo, znamke traktorjev in podobno, je povsem odveč, kajti tega se ne vidi."

Kmetje so uporabniška imena in gesla za dostop do aplikacije že dobili ob oddaji zbirne vloge. V primeru težav ob prvi prijavi ali s pozabljenim geslom se lahko za pomoč obrnejo na kmetijsko svetovalno službo ali na posebno telefonsko številko 030 363 731 na Agenciji za kmetijske trge. V letošnjem letu bo uporaba aplikacije informativnega značaja namenjena privajanju na nove tehnologije. Pred uradno uporabo je treba prilagoditi pravne podlage.

Prijave v sistem Sopotnik so možne od danes (ponedeljek, 2. avgust) naprej.