Lani je bilo interno predelanih ali odstranjenih 40 odstotkov vseh odpadkov, 54 odstotkov vseh odpadkov je bilo oddano drugim v Sloveniji v predelavo ali odstranjevanje, preostalih šest odstotkov pa so začasno uskladiščili ali izvozili. Foto: EPA
Lani je bilo interno predelanih ali odstranjenih 40 odstotkov vseh odpadkov, 54 odstotkov vseh odpadkov je bilo oddano drugim v Sloveniji v predelavo ali odstranjevanje, preostalih šest odstotkov pa so začasno uskladiščili ali izvozili. Foto: EPA

Lani je tako v Sloveniji nastalo 143.695 ton nevarnih odpadkov. Podjetja so jih v predelavo ali odstranjevanje na področju države posredovala 116.152 ton oziroma 77 odstotkov, 14.057 ton ali 90 odstotkov pa so jih izvozila. Preostalih 20.707 ton oziroma 14 odstotkov nevarnih odpadkov je bilo predelanih, odstranjenih ali začasno uskladiščenih znotraj podjetij samih.

Največ odpadkov nastalo v gradbeništvu
Na drugi strani je bilo na splošno odpadkov, ki nastanejo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, za dva odstotka manj kot leta 2007 - 5,9 milijona ton.

Največ odpadkov je leta 2008 nastalo v predelovalnih dejavnostih (31 odstotkov), v gradbeništvu (29 odstotkov) in dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom ter paro (26 odstotkov). Preostalih 14 odstotkov jih je nastalo v drugih dejavnostih.