Delo lubadarja. Foto: BoBo
Delo lubadarja. Foto: BoBo


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico pripravilo interventni zakon o ukrepih za odpravo posledic namnožitve podlubnikov. Ta bo davčno razbremenil lastnike, ki se bojujejo proti lubadarju, je dejal kmetijski minister Dejan Židan.

Tudi za naravno obnovo površin zaradi podlubnikov je predviden odpis katastrskega dohodka za 30 let. Upravičenost do finančnih olajšav bo temeljila na površinah, ki jih bo v sanacijskem načrtu opredelil Zavod za gozdove.

Predlog zakona prenamnožitev lubadarjev po žledolomu opredeljuje kot naravno nesrečo. Med drugim prinaša poenostavitve za uvedbo zapore državnih ali občinskih cest zaradi izvedbe sanitarnih sečenj ali drugih del za odpravo posledic škode po podlubnikih. Predlog zakona je nastajal v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico, ki je imela v svoji pobudi bolj ambiciozne ukrepe. Kako na zakon gledajo zdaj? "Mislim, da so ključni ukrepi ostali," je dejal Miha Koprivnikar s KGZ-ja.

Zveza lastnikov gozdov je bolj kritična. Njihova generalna sekretarka Veronika Valentar pravi, da zakon ne rešuje problematike prepočasnih sanacijskih del v državnih gozdovih, ker državno podjetje ne izbere pravočasno izvajalcev sanacije. "Po našem mnenju bi morali izbrati izvajalce vnaprej za celotno gospodarsko enoto, kjer se nahajajo državni gozdovi," je povedala.

Kot še opozarja, interventni zakon za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih prometnic zahteva soglasje lastnikov gozdov, ki imajo več kot tri četrtine zemljišč na trasi, to pa je celo več od dvotretinsko soglasje, kot zahteva zakon o gozdovih, in ni nobena olajšava za sanacijske ukrepe.

Zakon bo v javni obravnavi do 10. septembra.