Teš sosežig nenevarnih odpadkov načrtuje v blokih pet in šest. Če bodo rezultati presoje vplivov na okolje ugodni, se bo poskusno začel leta 2021, reden sosežig pa bo stekel leta 2022. Foto: BoBo
Teš sosežig nenevarnih odpadkov načrtuje v blokih pet in šest. Če bodo rezultati presoje vplivov na okolje ugodni, se bo poskusno začel leta 2021, reden sosežig pa bo stekel leta 2022. Foto: BoBo

V Šoštanju ne želijo biti poskusni zajci, je poudaril Walter Kolar, predsednik Civilne iniciative Šoštanj. Na občini so potrdili, da so referendumsko zahtevo prejeli v četrtek, nanjo pa bodo odgovorili v prihodnjih dneh.

Za namen sosežiga bo Teš v bližini bloka pet zgradil novo halo, v katero bodo tovorna vozila dovažala trdno predelana goriva. Gre za trdno alternativno gorivo, pripravljeno iz nenevarnih odpadkov, ki se lahko uporabi za pridobivanje energije v tovarnah za sežig ali sosežig.

Predvideno je, da bo Teš gorivo prevzemal izključno od predelovalcev, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost goriv. Na letni ravni naj bi sežgali 160.000 ton trdno predelanih goriv, kar je enako uporabi 215.000 ton lignita. Pri tem bi bile emisije ogljikovega dioksida nižje za 156.000 ton, vsebnost težkih kovin v dimnih plinih pa v mejnih vrednostih. Elektrarna za sosežig načrtuje štiri nove zaposlitve, v novo halo pa bi dnevno med tednom vozilo v povprečju 25 tovornjakov na dan.

Za sosežig si Teš prizadeva, ker so analize pokazale, da domačega premoga iz Premogovnika Velenje v prihodnjih letih ne bo dovolj za proizvodnjo električne energije.