Unija želi spodbuditi razvoj obnovljivih virov energije in razumnejšo porabo svojih državljanov. Foto:
Unija želi spodbuditi razvoj obnovljivih virov energije in razumnejšo porabo svojih državljanov. Foto:
Energetska varčnost v EU-ju

Glavni temi 34 dogodkov, na katerih sodeluje 44 interesnih skupin in 42 sponzorjev, sta obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost. Geslo evropske pobude je Sodeluj v tednu varčne porabe energije in spremeni jutri, s čimer naj bi spodbudili interesne skupine k sodelovanju, javnost pa seznanili z energetskimi cilji.

Za petino manjši izpusti CO2 do 2020
V načrtu komisije je zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida in porabo energije za 20 odstotkov do leta 2020, za prav toliko pa zvišati delež obnovljivih virov energije. Komisar za energijo Andris Pieblags je poudaril, da je pomembno, da "se vsakodo zaveda, da je treba ukrepati" in opozoril na sodelovanje ameriških sponzorjev. To ocenjuje kot znak dejavnejše vloge ZDA in napredek v prizadevanjih za globalizacijo evropske energetske politike.

Zavajajoče oglaševanje vozil
V prvem delu energetskega tedna bo okoli 700 udeležencev na posebni konferenci razpravljalo o obnovljivih virih energije. Drugi poudarek tedna bo energetska učinkovitost, ob čemer je Piebalgs opozoril zlasti na nujne spremembe oglaševalske logike. "Industrija spodbuja kupovanje velikih in potratnih avtomobilov. Ko gledam televizijo, si zaželim takšen avto. Kot porabnik sem zapeljan." Komisar se zavzema za zavezujoče cilje - če gre le za "okvirna priporočila", ostane vse skupaj le ena izmed politik.

Energetska varčnost v EU-ju